Laboratoriotyöt

 

Pääsivu

Johdanto

Valvonta

Lisäaineet

Sokerit

Vitamiinit

Ympäristömyrkyt

Luomu

Laboratoriotyöt

Tehtävät

Lisäaineisto

Helsingin yliopisto

Kemian opettajakoulutus

 

Elintarvikkeisiin liittyy monenlaista kemiaa.

Ohessa on neljä kokeellista työtä, joiden avulla elintarvikkeiden kemiaa voidaan havainnollistaa kouluolosuhteissa. Työt voi tehdä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Lukekaa työohjeet huolella läpi ennen työn aloittamista. Merkitkää mittausten tulokset vihkoon työn edetessä ja pohtikaa yhdessä tutkimusten tuloksia.

Kemikaaleja käsiteltäessä tulee olla varovainen ja muistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat. Kerratkaa ne opettajan kanssa. Muistakaa suojalasit ja -takit sekä käsineet!

 

 

 

 

 

 

 

Elintarvikevärin määritys kokeellisesti

C-vitamiinin määritys kokeellisesti

Elintarvikkeiden lisäainetutkimus

Suolapitoisuuden määritys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Helsingin yliopisto 2002 Heinonen Sanna, Kero Tiina ja Pohjoispää Monika