Valvonta

 

Pääsivu

Johdanto

Valvonta

Lisäaineet

Sokerit

Vitamiinit

Ympäristömyrkyt

Luomu

Laboratoriotyöt

Tehtävät

Lisäaineisto

Helsingin yliopisto

Kemian opettajakoulutus

 

 

Miksi elintarvikkeita pitää valvoa? Eikö ruoka, mitä suuhumme laitamme, olekaan turvallista? Kuka valvoo ulkomailta tuotuja hedelmiä ja kuka taas eläinperäisiä tuotteita?

Suomessa elintarvikkeiden valvonnasta vastaavat lähinnä Tullilaboratorio ja Elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alalla ja johtaa kaikkien elintarvikkeiden markkinavalvontaa Suomessa. Virastolle kuuluu elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä eräiden EU-asetusten kaikki johtotehtävät.  

Tullilaboratorio on valtiovarainministeriön hallinnon alaan kuuluva ja se vastaa nimensä mukaisesti Suomeen rajojen yli tuotavista tuotteista; elintarvikkeista, leluista sekä kulutustavaroista. Tullilaboratorion tehtävät jakaantuvat kahteen pääryhmään: niin sanottuihin tulliteknisiin tutkimuksiin (tuonti- ja vientitavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonta) sekä tuoteturvallisuuteen liittyviin kuluttajansuojatutkimuksiin.

Tullilaitos vastaa elintarvikelain mukaan maahantuotavien elintarvikkeiden valvonnasta. Elintarvikkeiden tuotevalvonta keskittyy pääosin ei-eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaan. Eläinperäiset elintarvikkeet tutkitaan yleensä EELA:ssa eli Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksessa.

Pääasiassa käytännön elintarvikevalvonta tapahtuu kunnissa esimerkiksi eläinlääkärin, terveystarkastajan tai muun kunnallisen elintarvikevalvonnan toimesta. Näiden kuntien viranomaisten tai yhteisöjen ja yritysten toimeksiannosta Tullilaboratorio tekee tutkimuksia myös varsinaisen valvontavastuunsa ulkopuolella.

Tullilaboratoriossa työskentelee kymmeniä kemistejä ja laborantteja, jotka erilaisin menetelmin varmistavat Suomeen tuotavien tuotteiden turvallisuuden.

 

  www.tulli.fi

www.elintarvikevirasto.fi

www.eela.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Helsingin yliopisto 2002 Heinonen Sanna, Kero Tiina ja Pohjoipää Monika