Johdanto

 

Pääsivu

Johdanto

Valvonta

Lisäaineet

Sokerit

Vitamiinit

Ympäristömyrkyt

Luomu

Laboratoriotyöt

Tehtävät

Lisäaineisto

Helsingin yliopisto

Kemian opettajakoulutus

 

 

 

 

 

 

 

Elintarvikkeet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Mutta kuinka moni tietää, mitä kaikkea elintarvikkeisiin lisätään esimerkiksi säilyvyyden parantamiseksi? Entä kuinka moni tietää miten ja miksi elintarvikkeita valvotaan? 

Tämä sivusto on tehty Helsingin yliopiston Kemia yhteiskunnassa - kurssilla, ja sen tarkoitus on kertoa kemian merkityksestä elintarvikkeissa. Yhteistyöyrityksenämme on ollut Tullilaboratorio, joka osaltaan vastaa Suomeen tuotavien tuotteiden laadusta ja puhtaudesta. Sivuston aineisto on rajattu käsittelemään juuri sitä, mitä elintarvikkeisiin lisätään ja miten niitä valvotaan. 

Sivusto on tarkoitettu käytettäväksi opetuspakettina yläkouluissa, mutta soveltaen sitä voi käyttää myös lukiossa. Ideana on, että oppilaat hahmottavat kemian olevan ympärillämme joka päivä ja kaikkialla.   

 

 

 

     

Helsingin yliopisto 2002 Heinonen Sanna, Kero Tiina ja Pohjoispää Monika