Vihannesten kemiaa
Saasteet

Päivitetty 22.10.2007
heidi.handolin@helsinki.fi
anni.pajari@helsinki.fi

Käyttäjälle
Kasvatus
Alkutuotanto
Geenimuuntelu
Mitä sisältää?
Miten tutkitaan?
Ravintoaineet
Energiaravintoaineet
Suojaravintoaineet
Lannoitteet
Typpikierto
Kasvinsuojeluaineet
Saasteet
Tehtäviä
Kiitokset ja lähteet


Ympäristömme ja ilmastomme saastuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Saastuminen vihannesten kannalta tarkoittaa sitä, että kasviin on kulkeutunut jotain haitallista ainetta ilmaston tai maaperän kautta. Suomessa kyseisiä jäämiä vihanneksissa on havaittavissa vain pieniä määriä.

Raskasmetallijäämät

Raskasmetallijäämiä voi vihannekseen kertyä maaperän kautta tai tehdas- ja liikennepäästöistä. Näitä päästöjä ovat esimerkiksi kadmium (Kd) ja lyijy (Pb). Suomessa kyseisiä päästöjä kulkeutuu kuitenkin vihanneksiin kovin vähän, sillä esimerkiksi polttoaineissa ei enää käytetä lyijyä. Raskasmetallijäämiä tutkitaan polttomenetelmällä laboratorioissa (esimerkiksi Tullilaboratorio).


raskasmetallijäämien tutkimista

Saasteista johtuva ilmastonmuutos

Ilmastonmuutokset ilmenevät kasvihuoneilmiönä, joka tarkoittaa lämpösäteilyn poistumisen estymistä maapallolta. Suurimpia kasvihuoneilmiön edesauttavia päästöjä ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja klooratut hiilivedyt eli freonit (esimerkiksi freon-12 CF2Cl2). Kasvihuoneilmiön vaikutuksesta tapahtuvat ilmastomuutokset vaikuttavat vihanneksiin monella eri tavalla. Suurimmat kasvihuoneilmiön vaikutukset vihanneksiin johtuvat kasvukauden lämpötilan ja sademäärän muutoksista, jolloin vihanneksen kasvu voi muuttua.