Vihannesten kemiaa
Alkutuotanto

Päivitetty 22.10.2007
heidi.handolin@helsinki.fi
anni.pajari@helsinki.fi

Käyttäjälle
Elinkaari
Alkutuotanto
Geenimuuntelu
Mitä sisältää?
Miten tutkitaan?
Ravintoaineet
Energiaravintoaineet
Suojaravintoaineet
Lannoitteet
Typpikierto
Kasvinsuojeluaineet
Saasteet
Tehtäviä
Kiitokset ja lähteet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mistä vihannes tulee?

Jalostaja jalostaa viahnneksen soveltumaan parhaiten vallitseviin kasvuolosuhteisiin. Jalostus voi tapahtua siemen- tai taimivaiheessa. Tarvittaessa maahantuoja tuo Suomeen uuden lajikkeen, mikäli se on tarpeen.

Siemenet (tai taimet) päätyvät kasvattajalle, joka on yleensä maanviljelijä. Maanviljelijä kasvattaa  vihanneksen joko kasvihuoneessa tai avomaalla. Kasvuprosessiin vaikuttavat monet asiat: sijainti, ilmasto, maaperä, ravinteet, valo ja kastelu. Kasvattajalta vihannes päätyy kuluttajalle eri reittejä pitkin. Kasvattaja voi toimittaa kasvin tukkuliikkeelle, josta vihannes päätyy kauppaan ja tätä kautta kuluttajan ostoskoriin. Kuluttaja voi myös ostaa vihanneksen suoramyynnin kautta.

Koska Suomen ilmasto on kylmä ja kasvukausi lyhyt, avomaan tuotantoa ei voida harjoittaa ympäri vuoden. Kaikille vihanneksille ei myöskään kasvihuoneviljely ole soveltuva, joten vihanneksia varastoidaan syksyllä. Vihannekset varastoidaan sadonkorjuun jälkeen oikeisiin olosuhteisiin, josta ne toimitetaan kuluttajille ympäri vuoden tarpeen mukaan.

 Mitä kasvattajalta vaaditaan?

Maanviljelijältä vaaditaan lukuisia soveltuvia taitoja. Kasvattajan tulee hallita soveltavilta osin biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, markkinointia ja lainsäädäntöä. Kasvia tulee osata kasvattaa ja korjata oikealla tavalla, sekä käsitellä ja varastoida asianmukaisilla, ja lainsäädännön vaatimilla, tavoilla. Kasvuprosessin aikana on monia tilanteita, jolloin vaaditaan tarkkaa tutkimusta tuotteen turvallisuuden vuoksi.

Jotta vihannekset säilyisivät kuluttajille laadukkaina ja turvallisina, jo tilalta lähtevä kylmäketju on erittäin tärkeä. Vihannes tulee jäähdyttää välittömästi korjuun jälkeen, jotta bakteerituotanto saadaan minimoitua. Tukkuliikkeiden ja kauppiaiden tulee myös huomioida katkeamaton kylmäsäilytys, kuljetuksessa, varastoissa ja myyntipisteissä. Myös kuluttajan olisi tärkeää huolehtia katkeamattomasta kylmäketjusta ja ennen kaikkea oikeasta säilytystavasta. Oikea säilytystapa vihannesten kohdalla on yleensä jääkaapin vihanneslokero.