Vihannesten kemiaa
Käyttäjälle

Päivitetty 22.10.2007
heidi.handolin@helsinki.fi
anni.pajari@helsinki.fi

Käyttäjälle

Elinkaari

Alkutuotanto

Geenimuuntelu

Mitä sisältää?

Miten tutkitaan?

Ravintoaineet
Energiaravintoaineet
Suojaravintoaineet
Lannoitteet
Typpikierto
Kasvinsuojeluaineet
Saasteet
Tehtäviä
Kiitokset ja lähteet


Tämä opetuspaketti on tehty Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikön kurssilla "Kemia yhteiskunnassa". Aiheemme oli elintarvikekemia ja valitsimme erikoistarkastelun kohteeksi vihannekset. Opetuspaketti on tehty yhteistyössä Kesko Oyj:n kanssa.

Paketti on tarkoitettu lähinnä peruskoulun yläluokille.

 

Terveisin opetuspaketin tekijät,

                      

   Heidi Handolin       &         Anni Pajari


p.s. Voit vapaasti antaa palautetta, parannusehdotuksia, yms. sähköpostitse.

p.p.s. Aloitussivun kuvassa komeilee koristekaali.