Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Meriveden kemiallinen koostumus

Tärkeimmät kationit ja anionit

Klooratut hiilivedyt

PAH - yhdisteet

Hivenalkuaineet Humusaineet

Muita aineita

 

 

Aloitussivulle