Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Hivenalkuaineet Humusaineet

 

Elollinen luonto tarvitsee tietyissä pitoisuusrajoissa useimpia alkuaineita. Määrät ovat yleensä pieniä. Ne ovat tärkeitä entsyymien aktivaattoreita, niitä on vitamiinien osina, ne toimivat hapetus-pelkistustilojen säätelijöinä jne.

Merivedessä useimpien metalli-ionien käyttäytyminen määräytyy varsin monimutkaisella tavalla mm. happamuuden, suolapitoisuuden, erilaisten liukoisten kompleksien ja saostavien aineiden yhteisvaikutuksen ansiosta. Erityisesti raskasmetallien pitoisuutta ei kannata seurata vedestä, vaan esim. merieliöstöstä tai sedimentistä.

Humusaineilla tarkoitetaan suuren molekyylipainon omaavia kompleksisia liuoksia tai liukenemattomia aineita. Ne muodostavat merkittävän osan orgaanisen hiilen esiintymismuodoista maaperässä ja vesistöissä. Myös sedimenttiaineksen orgaaninen materiaali on suurelta osin humusta.

Humusmolekyyleillä ei ole kiinteää rakennetta ja siksi ne ovat eräänlaisia löysiä polymeerejä, jotka muodostuvat suuresta joukosta erilaisia alifaattisia ja aromaattisia yhdisteitä.

Aikoinaan humusaineista käytettiin myös nimitystä ”kelta-aine”, koska ne runsaasti esiintyessään värjäävät veden kellertäväksi ja jopa ruskeaksi.

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu