Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

                                                 Veden kiertokulku

Veden kiertokulku luonnossa eli hydrologinen kierto on oleellinen tekijä useimpien aineiden kiertokulkua ajatellen. Lämpötilan syvyysprofiili jakaa valtamerten vesimassat pintakerrokseen, syvän veden vyöhykkeeseen ja pyknokliiniin.


Ylläoleva kuva on lähteestä: Perttilä, Matti (1997). Meriympäristön kemian perusteet.
Reports Series of the Finnish Institute of Marine Research 31/97.

Veden viipymäaika kuvan lukujen (määrät on * 1020 g) perusteella olisi valtamerissä
13700 * 1020 g / (0,36 + 3,5) * 1020 g/v = 3550 vuotta
ja ilmakehässä:

0,13 * 1020 g / (3,8 + 0,63) * 1020 g/v = 0,03 vuotta =
   11 päivää

Globaali vedenkierto kierrättää aineita ympäri maapalloa ja biologinen kierto ravinteita pintakerroksesta syvänteeseen. Korkeilla leveysasteilla tapahtuva vesimassojen vajoaminen on erittäin merkityksellinen ilmiö. Se aloittaa valtamerten kiertoliikkeen, jonka täyskierto kestää noin 1000 vuotta. Kylmään pintaveteen liukenee suuret määrät happea ja hiilidioksidia, joka levittäytyy syväveden virtausten mukana ympäri maapalloa.

   

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu