Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Kokeelliset työt

Laskutehtävät Yhtälötehtävät

Ongelmaratkaisu- tehtävät

Sanaristikko

Opetuspakettia voi käyttää esim. seuraavilla kursseilla:

1. Ihminen ja elinympäristön kemia
- hyviä esimerkkejä erilaisista luonnossa (merivedessä) esiintyvistä yhdisteistä
- vesimolekyyli ja vetysidos
- luonnossa esiintyvät hapettumis- ja pelkistymisreaktiot

2. Kemian mikromaailma
- hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava

3. Reaktiot ja energia
- epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä
- energian muutokset kemiallisessa reaktiossa ja niiden merkitys elinympäristössä
- reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät

4. Metallit ja materiaalit
- sähkökemiallinen jännitesarja
- hapettumis-pelkistymisreaktiot

5. Reaktiot ja tasapaino
- puskuriliuokset
- liukoisuus

Mahdollisia opetuspolkuja tai esseiden aiheita itsenäiseen opiskeluun:

1. Hiilen kiertokulun tutkiminen
Synty (mihin hiilen kiertokulku perustuu) - Meriveden kemiallinen koostumus (millaiset yhdisteet sisältävät hiiltä) - Reaktiot merivedessä (hiilen hapettuminen ja pelkistyminen - yhteyttäminen, hajoaminen) - Linkkejä (voi käydä tutustumassa Itämeriportaalissa aineiden kiertokulun sivuun) - Tutkimuksia (Tutkimus 2)

2. Typen kiertokulun tutkiminen
Meriveden kemiallinen koostumus (typpi yhdisteissä, typen rooli merivedessä) - Reaktiot merivedessä (typen hapettuminen ja pelkistyminen - nitrifikaatio, denitrifikaatio) - Linkkejä (voi käydä tutustumassa Itämeriportaalissa aineiden kiertokulun sivuun)

3. Raudan merkitys meriekosysteemissä
Tehtävät (Minäkö maailmanparantaja, tehtävä 1 - mitä alkuaine raudalle luonnossa tapahtuu) - Meriveden kemiallinen koostumus (raudan merkitys eliöille) - Reaktiot merivedessä (raudan hapettuminen ja pelkistyminen - oleellinen muiden yhdisteiden kiertokulussa) - Tutkimuksia (Tutkimus 1 - Pienet syövät isot)

Lähteet
Perttilä, Matti (1997). Meriympäristön kemian perusteet. Reports Series of the Finnish Institute of Marine Research 31/97.

Vesimolekyylikuvat ovat lähteestä http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/water/. Muut kuvat ovat julkaisuvapaita kuvia, ellei ole toisin mainittu.

Aloitussivulle