Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

PAH - yhdisteet

 

Monirenkaisia aromaattisia hiiliyhdisteitä eli PAH-yhdisteitä muodostuu hiilivetyjen epätäydellisen palamisen yhteydessä. Niitä pääsee ympäristöön metsäpaloissa ja tulivuorenpurkauksissa sekä mineraaliöljyjääminä ja polttoöljyn palamistuotteina. 

PAH-yhdisteiden katsotaan olevan huomattava myrkyllisten kemikaalien lähde meriympäristölle, missä ne saattavat säilyä kymmeniä vuosia. Yksi tunnetuimista PAH-yhdisteistä on naftaleeni.

Naftaleeni

 


Raakaöljy sisältää tuhansia hiilivety-yhdisteitä. Öljyonnettomuuksissa mereen pääsee suuria määriä sekä suoraketjuisia että aromaattisia hiilivetyjä. Näiden hiilivetyjen käyttäytyminen meressä vaihtelee niiden kemiallisen koostumuksen mukaan. Toiset hajoavat varsin nopeasti mikrobien toiminnan tuloksena ja auringon valon vaikutuksesta. Raskas, runsaasti aromaattisia hiilivetyjä sisältävä osa jää pinnalle öljylautaksi, joka voi saavuttaa rannikon ennen hajoamistaan ja aiheuttaa vakavaa tuhoa ympäristölle.

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu