Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

                                                                  Vesimolekyyli
 
Tetraedrissä orbitaalien välinen kulma on 109,4o, mutta vedessä se on 104,5o. Tämä johtuu happiatomin lähellä sijaitsevan sitoutumattoman elektroniparin voimakkaasta poistovoimasta. Voimakkaan poistovoiman ja kovalenttisen (O-H) sidoksen yhteisten elektroniparien välisen vuorovaikutuksen seurauksena happiatomiin liittyneet vetyatomit työntyvät hieman lähemmäksi toisiaan muodostaen vesimolekyyliin (H-O-H) kulman 104,5o.

 

Elektronien esiintymistodennäköisyys on hieman suurempi happiatomin ympäristössä ja siitä johtuu vesimolekyylin poolisuus. Tämä aiheuttaa vuorovaikutuksen - vetysidoksen - veden happiatomin ja kahden sen lähistöllä olevan vesimolekyylin vedyn välillä.

 

Vesimolekyylit voivat liittyä vetysidosten kautta toisiinsa suureksi löyhäksi molekyyliparveksi. Vetysidosten vahvuus on noin kymmenesosa tavallisen kovalenttisen O-H-sidoksen vahvuudesta. Vetysidoksen purkamiseen tarvittava energia on n. 10 kJ/mooli. Vesi on erinomainen väliaine hidastamaan lämpötilamuutoksia luonnossa.

Vetysidosten ansiosta vesi on myös erinomainen liuotin.
Syksyllä veden jäätyessä vapautuu runsaasti lämpöenergiaa, joka hidastaa jäähtymisprosessia. Keväällä sulamisessa sitoutuu vastaavasti energia, mikä puolestaan hidastaa lämpenemistä. Makean veden tiheysmaksimin lämpötila +4oC aiheuttaa kerrostumisen järvivesissä niiden lämmetessä. Jään muodostumisen nopeudella ja ajankohdalla on suuri ekologinen merkitys. Veden suolapitoisuus vaikuttaa voimakkaasti veden tiheyteen ja samalla se alentaa veden jäätymispistettä.

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu