Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Linkit

1. Merentutkimuslaitoksen sivut, mistä löydät tietoa mereen liittyvistä tutkimuksista, myös Itämerestä:
 http://www.fimr.fi. 

2. Merentutkimuslaitoksen sivuilta pääset suoraan Itämeriportaalin, missä on kaikki Itämerestä, mm. ympäristökasvatukseen liittyvät sivut:
http://www.itameriportaali.fi/fi_FI/ 

3. Itämerenportaalista löytyy mm. sivut aineiden kierrosta Itämeressä:
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/artikkelit/aineet/fi_FI/aineet/ 

- sekä Itämeren muodosta, erityispiirteistä ja kehitysvaiheista
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/artikkelit/yleista/fi_FI/yleista/ 

- ympäristökasvatuksesta
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/ymparistokasvatus/fi_FI/itamerikasvatus/ 

4. Itämeri portaalista löydät myös BOING-koulusivut, missä on tietoa meren elämästä, rehevöitymisestä, tietovisa, videoita, kuvia, ohjeita opettajalle, Arandasta sekä erittäin hyviä koululaisille tarkoitettujen meriaiheisten sivujen linkkejä eri kielillä:
 https://jolly.fimr.fi/koulu/index.html?doc=aranda

5. Useissa kouluissa seurataan mm. Itämeren tilaa ja tehdään vesitutkimuksia. Sellainen projekti on esimerkiksi käynnissä Helsingin Yhteislyseossa
http://hyl.edu.hel.fi/

6. Käynnissä on myös ympäristökasvatushanke - Elämän vesi http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=69492&lan=fi

7. EU:n ympäristösivuilta löydät tietoa mm. kemikaaleista, veden laadusta, meren pilaantumisesta...
http://europa.eu.int/comm/environment/

8. Kansanvälisiltä Eco-Schools ympäristösivuilta saat tietoa mm. Sinisestä lipusta (uimarantojen suojelu ja kunto)
http://www.feee.org/

9. Suomen luonnonsuojeluliitto tarkastelee erityisesti merellisiä luontotyyppejä, vedenalaista luontoa ja hylkeitä...
http://www.sll.fi/

10. Perustietopaketissa ilmaston muutoksesta voit tarkastella esim. miten ilmaston muutokset vaikuttavat merenpinnan nousuun ja virtauksiin...
http://www.ilmasto.org/

11. YK:n ympäristöohjelman sivuilta (http://www.unep.org) pääset suoraan nuorille tarkoitetuille meriaiheisille sivuille
http://www.grida.no/geo2000/pacha/marine/index.htm

12. Suomen ympäristökeskuksen sivulta löydät tietoa vedestä, rehevöitymisestä, kemikaaleista...
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=248873&lan=FI

Tästä tulostettava sivu

Aloitussivulle