Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Tärkeimmät kationit ja anionit

Anionit:

kloridi Cl- 19,350  g/kg
sulfaatti SO42- 2,710  g/kg
bikarbonaatti HCO3- 0,142  g/kg
bromidi Br- 0,067  g/kg

Kationit:

natrium Na+ 10,760  g/kg
magnesium Mg2+ 1,290  g/kg
kalsium Ca2+ 0,411  g/kg
kalium K+ 0,399  g/kg


Meriveden kaikki yleisimmät kationit kuuluvat myös maankuoressa yleisimpien kationien joukkoon. Useimmat pääainesosat ovat konservatiivisia ja niiden pitoisuusvaihtelut aiheutuvat vain eri vesimassojen sekoittumisesta. Ainoastaan kalsium poikkeaa vähän tästä konservatiivisesta käyttäytymisestä. Sitä on enemmän syvässä vedessä kuin pintavesissä. Tämä johtuu kalsiumin suolojen, kalsiumkarbonaatin ja -sulfaatin, liukoisuustulojen paineriippuvuudesta. 

Meriveden muiden epäorgaanisten ionien pitoisuudet ovat suuruusluokkaa µg/kg - ng/kg.

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu