Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Meriveden kemiallinen koostumus

 

Maanpinnan ja kallioperän rapautumisen ja eroosion seurauksena meriveteen tulee jatkuvasti ainetta. Kaikki tämä mereen joutunut aine päätyy lopuksi merenpohjan sedimentteihin ja sieltä ajan kuluessa maapallon pintaa muokkaavien voimien seurauksena jälleen maan pinnalle.

Suurin osa mereen joutuvista aineista on sitoutuneena hiukkasmuodossa, joka liukenee veteen hitaasti. Nämä savi- ja maalajihiukkaset kulkeutuvat mantereelta mereen tuulen kuljettamina sekä jokivesien mukana ja viipyvät merivedessä lyhyen ajan sedimentoituen suhteellisen nopeasti. 

Meriveden suolapitoisuuden eli saliniteetin muodostavat ne veteen ionimuodossa liukenevat aineet, joiden pitoisuus merivedessä on vuosimiljardien saatossa saavuttanut tasapainotilan. Nämä aineet eivät sedimentoidu elleivät sitoudu elolliseen hiukkasmateriaaliin. Ne viipyvät merissä hyvin pitkään, jopa useita satoja miljoonia vuosia.

Meriveteen liuenneista suoloista yhteensä 99,9 % kuuluu meriveden pääainesosiin, joiden pitoisuus valtamerivedessä on yli 1 ppm. Pääainesosien pitoisuussuhteet ovat erittäin vakiot kaikissa valtamerissä toisin kuin biologisiin prosesseihin osallistuvien aineiden, joiden pitoisuuksissa saattaa olla suuriakin paikallisia muutoksia. Pienillä merialueilla myös kuormitus vaikuttaa meriveden koostumukseen.

 

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu