Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Klooratut hiilivedyt

Näitä synteettisiä orgaanisia halogeeniyhdisteitä on käytössä tuhansia ja ne muodostavat merkittävän ympäristömyrkkyryhmän. Luontoon kloorattuja hiilivetyjä pääsee teollisuuspäästöjen mukana sekä maan- ja metsänviljelyssä.

Tunnettu ryhmä on DDT-yhdisteet. DDT:ä eli 1,1,1-trikloori-2,2-di(4-kloorifenyyli)etaania on käytetty hyönteismyrkyissä, ja vaikka se kiellettiin 1970-luvulla teollisuusmaissa sitä käytetään kehitysmaissa vieläkin malariaa levittävien hyttysten torjuntaan.

DDT

 

DDE (DDT metabolian tuote)


Toinen tunnettu ryhmä on moniklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet. Ne ovat erittäin pysyviä, eivätkä liukene veteen, mutta liukenevat hyvin rasvakudokseen.
Koska PCB-yhdisteet kestävät korkeita lämpötiloja ja niillä on iso sähkönvastus, käytetään niitä eristenesteinä sähkölaitteissa, kuten muuntajissa ja kondensaattoreissa. Monia kloorattuja bifenyyliyhdisteitä käytetään myös voiteluöljyn lisäaineena.

Polykloorattu bifenyyli

 

PCB:n epätäydellisessä palamisessa syntyvät ns. supermyrkyt dioksiinit ja furaanit. Dioksiinit syntyvät kemiallisten reaktioiden sivutuotteina. Ympäristöön niitä on levinnyt monesta eri lähteestä mm. teollisista korkealämpöisistä prosesseista, joissa käytetään klooriyhdisteitä, ja sellun kloorivalkaisuprosessista.
 

 

Dioksiini

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu