Muita ympäristömyrkkyjä

 

 

Pääsivu

Johdanto

Valvonta

Lisäaineet

Sokerit

Vitamiinit

Ympäristömyrkyt

Luomu

Laboratoriotyöt

Tehtävät

Lisäaineisto

Helsingin yliopisto

Kemian opettajakoulutus

 

 

 

Nykyään ympäristölle haitallisina aineina pidetään esimerkiksi raskasmetalleja kuten elohopeaa, kadmiumia, lyijyä sekä porakaivovedestä saatavaa arseenia. Näiden lisäksi dioksiinit, PCB-yhdisteet, radioaktiiviset aineet sekä esimerkiksi lasten tuteissa muovinpehmittimenä käytetyt ftalaatit luetaan ympäristömyrkkyihin.

Dioksiinit ja PCB-yhdisteet ovat myrkyllisiä orgaanisia klooriyhdisteitä. Dioksiinissa kaksi happiatomia sitoo klooratut bentseenirenkaat yhteen ja PCB on polykloorattu bifenyyli. Tavallisin altistumislähde ihmiselle on Itämeren rasvaiset kalat, joihin yhdisteet rikastuvat teollisuuden ja liikenteen päästöistä.

Dioksiineja syntyy teollisuudessa kloorauksen ja epätäydellisen palamisen seurauksena. Suomessa tärkein dioksiinilähde on sahoilla käytetyt kloorifenolit, joissa dioksiinia esiintyy epäpuhtauksina. PCB-yhdisteiden teollinen käyttö, maahantuonti ja valmistus on Suomessa lain mukaan kielletty, mutta niitä voi yhä joutua ympäristöön esimerkiksi muuntajapalojen yhteydessä.

Aineiden vaikutustapoja on monia. Kuitenkin dioksiineilla, PCB-yhdisteillä ja ftalaateilla on todettu olevan yhteys hormonaalisiin häiriöihin. Lisäksi dioksiinien on havaittu suurina altistuksina lisäävän syöpäriskiä sekä aiheuttavan lisääntymishäiriöitä.

 

 

 

 

 

Ympäristömyrkyt

 

Raskasmetallit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Helsingin yliopisto 2002 Heinonen Sanna, Kero Tiina ja Pohjoispää Monika