Lasin valmistus

Valmistusprosessi

Lasin valmistus aloitetaan valitsemalla käytettävät aineet. Raaka-aineet punnitaan ja sekoitetaan siten, että saadaan homogeeninen seos. Seoksen sulaessa siinä tapahtuu monia kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia.

Sulan lasimassa muodostuessa, mm. karbonaatit hajoavat ja tuottavat kaasua. Kaasun muodostaminen aiheuttaa mängin sekoittumista, jolloin raaka-aineet sekoittuvat paremmin keskenään.

Joidenkin raaka-aineiden sulamispiste on niin korkea, että ne eivät sula. Sen sijaan ne liukenevat jo sulaneisiin raaka-aineisiin.

Tarvittavaan sulamisaikaan voidaan vaikuttaa eri keinoin. Sulamisaikaa voidaan lyhentää esimerkiksi lisäämällä raaka-aineseoksen joukkoon pinttiä. Se sulaa alemmassa lämpötilassa kuin jotkut raaka-aineseoksen ainesosista ja liuottaa näitä sulamisensa jälkeen. Myös lasin koostumus vaikuttaa sulamisaikaan.

Lasimassan sulatuksessa on otettava myös huomioon, että monet lasin raaka-aineista ovat korkeissa lämpötiloissa haihtuvia. Tämän takia suositaan lyhyitä sulatusaikoja, ettei raaka-aineiden haihtuminen pääsisi vaikuttaman lasin koostumukseen. Mänkiin voidaan laittaa alunperin ylimäärin haihtuvaa raaka-ainetta, jotta haihtuminen ei vaikuttaisi lopputulokseen. Sula massa voidaan myös peittää, jolloin haihtuvat aineet eivät pääse karkaamaan.

Lopuksi sulasta massasta on vielä poistettava sinne muodostuneet kuplat. Osa kuplista nousee massasta itsestään ympäröivää massaa pienemmän tiheyden vuoksi. Apuna voidaan kuitenkin käyttää selkeysaineita, jotka muodostavat suuren määrän isoja kuplia. Suuret kuplat kantavat mängissä olevat pienet kuplat mukanaan pintaan.

Kokeellinen työ:

Lasin valmistus