Sanasto

Amorfinen aine:

Aine, jolla ei ole säännöllistä kiderakennetta.

Annelointi:

Lasin hallittu jäähdytys.

Bioaktiivinen lasi:

Lasi, johon kudos voi kiinnittyä kemiallisesti.

Etsaus:

Lasin happokäsittely.

Float-lasi:

Tasolasia, joka on valmistettu valuttamalla sula lasimassa suoraan sulatusupokkaasta sulan tinamassan päälle.

Fulguriitti:

Salaman iskusta syntynyt lasi.

Fotokromaattinen lasi:

Lasi, joka reagoi valon vaikutuksesta.

Homogeeninen seos:

Tasalaatuinen seos, jonka aineosia ei voida havaita.

Hydrofiilinen:

Vetää puoleensa vesimolekyylejä.

Kalkkikivi:

Kalsiumkarbonaatti.

Karkaistu lasi:

Lämpökäsittelyllä vahvistettu lasi.

Katalyytti:

Aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktio, mutta ei kulu siinä itse.

Laminoitu lasi:

Muovikalvolla vahvistettu lasi.

Lasinmuodostaja:

Aine, joka muodostaa lasin verkkorakenteen.

Liuottaja:

Aine, joka laskee lasin sulamiseen tarvittavaa lämpötilaa.

Lysterointi:

Kuuman lasin pintaa sumutetaan metallioksidia.

Maametalli:

Scandium, Yttrium ja lantanoidit.

Mohsin asteikko:

Mineraaleihin perustuva asteikko, jolla määritellään aineiden kovuuksia.

Mänki:

Raaka-aineseos.

Obsidiaani:

Vulkaanista alkuperää oleva lasi.

Pintti:

Jätelasimurska.

Puntteli:

Metallitanko, jonka päähän on otettu sulaa lasia.

Selkeyttäjä:

Aine, joka poistaa sulasta lasimassasta kuplia.

Siirtymämetalli:

Jaksollisen järjestelmän ryhmien 3-12 metalliset alkuaineet.

Sooda:

Natriumkarbonaatti.

Stabilisaattori:

Aine, joka tekee lasista kemiallisesti kestävän.

Sulamispiste:

Lämpötila, jossa aine sulaa.

Tektiitti:

Meteoriitin iskussa syntynyt lasi.

Velssaaminen:

Lasia pyöritellään edestakaisin metallilevyllä, jotta siitä tulisi tasainen.

Viskositeetti:

Aineen juoksevuus.