Lasin valmistus

Raaka-aineet

Yleisimmät lasin valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat piidioksidi (SiO2) eli kvartsi, natriumkarbonaatti (Na2CO3) eli sooda ja kalsiumkarbonaatti (CaCO3) eli kalkkikivi. Näistä saadaan yleisintä käytössä olevaa lasilaatua eli soodakalkkilasia.

Raaka-aineet voidaan jakaa viiteen eri luokkaan: lasinmuodostajat, liuottajat, stabilisaattorit, selkeyttäjät ja väriaineet.

Lasinmuodostajat ovat tärkein osa lasia, ne muodostavat lasin verkkorakenteen. Piidioksidin lisäksi lasinmuodostajia ovat mm. boorioksidi (B2O3) ja fosforioksidi (P2O5).

Liuottajia lisätään raaka-aineseokseen eli mänkiin alentamaan sen sulamispistettä. Yleisimpiä liuottajia ovat alkalioksidit, kuten sooda (Na2CO3).

Kalkkikivi on yksi yleisesti käytössä oleva stabilisaattori. Sen tehtävänä on tehdä lasista kemiallisesti kestävää. Jos lasin valmistuksessa käytetään esimerkiksi vain piidioksidia ja natriumkarbonaattia, syntyvä lasi liukenee veteen.

Mängin sulatuksen aikana siihen syntyy kaasukuplia. Lasin on kuitenkin oltava täysin kirkasta ennen työstöä. Selkeyttäjät ovat aineita, jotka auttavat pääsemään kuplista eroon. Näitä ovat mm. arsenikki- ja antimonioksidit.

Väriaineilla saadaan lasi halutun väriseksi. Väriaineita ovat metallioksidit. Tarkemmin sanottuna 3d siirtymämetallien tai 4f maametallien oksidit. Esimerkiksi Co2+ antaa sinisen värin, Mn3+ purppuranpunaisen ja Cr3+ vihreän.

Lasin valmistuksessa voidaan käyttää myös jätelasimurskaa eli pinttiä. Pintin käyttö alentaa valmistukseen tarvittavaa lämpötilaa. Sen avulla saadaan vähennettyä myös valmistuksessa syntyviä päästöjä.