Lasin ominaisuudet

Kemiallisia ominaisuuksia

Lasi on kemiallisesti hyvin kestävä materiaali. Tästä syystä sitä käytetään paljon pakkausmateriaalina. Arkipäivän kokemusten perusteella voitaisiin jopa ajatella, että lasi on syöpymätöntä. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Hapot, emäkset ja jopa vesi liuottaa lasia. Se tapahtuu kuitenkin niin hitaasti, että emme yleensä huomaa sitä lasin käyttöiän aikana. Lasin liukenemisen voi huomata lasiastioista, joita on pesty moneen kertaan tiskikoneessa. Pesuaine on emäksinen ja se aiheuttaa ajan kuluessa valkoisen kalvon syntymisen lasin pintaan.

Happamissa liuoksissa lasin pinnassa olevat alkali-ionit korvautuvat liuoksen H+-ioneilla. Emäksisissä liuoksissa OH--ionit hajottavat lasin rakennetta.

Vesi reagoi lasin kanssa kuten hapan liuos. Kun esimerkiksi soodakalkkilasi altistuu vedelle natriumsilikaatti huuhtoutuu lasista ja hydrolysoituu.
reaktioyhtälö

Kokeellinen työ:

Liukeneeko lasi veteen?

Jotkut kaasut pääsevät kulkemaan lasin läpi. Tämä on otettava huomioon suunniteltaessa tuotteita. Jos esimerkiksi happi pääsee kulkemaan hehkulampun ohuen seinämän läpi, se voi reagoida hehkulangan materiaalin kanssa ja auheuttaa lampun hajoamisen.

Fysikaalisia ominaisuuksia

Lasit ovat huonoja sähkönjohteita. Lasien sähköjohtavuus riippuu sen koostumuksesta. Jotta lasi voisi johtaa sähköä, siinä olevien ionien on päästävä liikkumaan. Kooltaan ja varaukseltaan pienemmät ionit pääsevät liikkumaan lasin rakenteessa helpommin kuin suuret ionit.

Lasi on täysin elastinen murtoon saakka. Kun lasia taivutetaan tai venytetään, se palautuu alkuperäiseen muotoonsa vaikuttavan voiman poistuttua. Jos voima on tarpeeksi suuri, lasi rikkoutuu.

Lasi on kovaa. Materiaali on kovaa, jos se vastustaa muodonmuutosta, kun sitä yritetään muokata. Lasin kovuutta kuvataan Mohsin astekoilla. Asteikon avulla voidaan määrittää suhteellinen kovuus, ei absoluuttista arvoa.

Mohsin asteikko perustuu kymmenen mineraalin kovuuteen. Mineraaleille on annettu jokaiselle arvo väliltä 1-10 vertaamalla niiden kovuutta toisiinsa. Kovin eli numero 10 on timantti ja pehmein eli numero 1 on talkki. Kovempi mineraali naarmuttaa aina pehmeämpää. Lasit sijoittuvat Mohsin asteikolla arvojen 5 ja 7 väliin.

Lasia käytetään paljon sen optisten ominaisuuksia vuoksi. Vain harvat kiinteät aineet läpäisevät valoa näkyvän valon aallonpituuksilla. Hyvien optisten ominaisuuksien vuoksi lasista tehdään optisia kuituja, joita voidaan käyttää tiedonsiirtoon.

Lasilla on suuri taitekerroin. Se on yleensä yksi lasin mitatuimmista ominaisuuksista. Lasin suuren taitekertoimen vuoksi siitä tehdään esimerkiksi linssejä.