Lasin elinkaari ja kierrätys

Elinkaari

Tuotteen elinkaari kertoo sen elämänvaiheet raaka-aineesta tuotteeksi ja edelleen jätteeksi. Elinkaarianalyysin avulla pyritään selvittämään tuotteen ympäristölle mahdollisesti aiheuttamat haitat. Tällä tavalla mahdollistetaan eri tuotteiden ympäristövaikutusten vertailu toisiinsa.

Lasista voidaan tehdä monia eri tuotteita. Lasipakkaukset ovat kuitenkin olleet elinkaaren kannalta merkittävän kiinnostuksen kohteena. Alla olevassa kaaviossa on esimerkki lasipaukkauksen elinkaaresta. lasin elinkaari

Kierrätys

Lasi on 100%:sti kierrätettävä materiaali. Sitä voidaan periaatteessa käyttää loputtomasti uudelleen. Vuonna 2005 lasin osuus yhdyskuntajätteestä oli noin 5%.

Suomessa lasinkierrätys toimii hyvin. Lähes kaikki panttia vastaan kerätyt lasipakkaukset menevät puhditukseen ja sieltä uudelleenkäytettäväksi tai murskattavaksi. Syntynyt murska käytetään hyväksi uusien pakkausten ja tasolasin valmistamisessa tai lasivillan tuotannossa. Kunnalliseen keräykseen palautetusta lasista osa valitettavasti päätyy kaatopaikalle.

Kierrättämällä lasia voidaan säästää luontoa. Lasin valmistus vaatii korkeita lämpötiloja, joten energian kulutus on suuri. Korkeiden lämpötilojen vuoksi lasin valmistuksessa syntyy hiilidioksidi- (CO2), typpioksidi- (NOx) ja rikkidioksidipäästöjä (SO2). Lisäksi syntyy kloridi-, fluoridi- ja metallipäästöjä raaka-aineissa olevien epäpuhtauksien takia sekä pölypäästöjä.

Jätelasi sulaa helpommin kuin neitseelliset raaka-aineet, joten lasin sulatukseen tarvittavaa energiaa säästyy. Energiansäästön ansiosta päästöt ilmaan (mm. typen ja rikin oksidit) ja lasitehtaiden hiukkaspäästöt vähenevät.

Käyttämällä kierrätyslasia pakkauslasi- ja lasivillateollisuudessa neitseellisen raaka-aineen käyttötarve pienenee vähintään 50%. Tämä vähentää erityisesti hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen pieneneminen johtuu siitä, että kierrätyslasista ei vapaudu siihen sitoutunutta hiilidioksidia toisin kuin neitseellisen raaka-aineen soodasta, kalsiitista ja dolomiitista.

Eri tyyppisten lasien kemiallinen koostumus rajoittaa uudelleenkäyttöä, sillä kaikki lasilaadut eivät sovi keskenään yhteen. Helpointa olisikin valmistaa lasista samaa tuotetta, joka se aiemmin oli. Myös epäpuhtaudet vähentävät kierrätysmahdollisuuksia.

Lasivilla

Suomessa suurin keräyslasin käyttäjä on lasivilla teollisuus.

Lasivilla valmistetaan sulattamalla ensin lasin raaka-aineet. Raaka-aineina käytetään hiekkaa, soodaa, dolomiittia, kalkkikiveä, natriumsulfaattia ja booria ja alumiinia sisältäviä mineraaleja. Lisäksi käytetään kierrätyslasia.

Lasivillan valmistuksessa kierrätyslasin osuus voi olla jopa 80-85%. Valmistuksessa käytetään sekä kirkasta että vihreää lasia, mutta ei yleensä ruskeaa. Ruskea lasi sisältää rautaa, joka voi aiheuttaa ongelmia tuotannossa.

Kun lasi on sulanut uunissa, se siirtyy linjaa pitkin kuidutuskoneisiin. Lasi pakotetaan keskipakoisvoimalla kuidutuskoneen lingon reikien läpi. Kaasupuhalluksella ja paineilmalla kuidutettu lasi saadaan venytettyä ohuiksi kuiduiksi. Muodostuneeseen kuituharsoon suihkutetaan sideaineliuos ja mineraaliöljy. Sideaineena käytetään fenoliformaldehydi-ureahartsia.

Kuidutettu lasi imetään kuljetushihnalle, jossa muodostuu tasainen aihiomatto. Kuljetushihna siirtää tuoteaihion kypsytysuuniin. Tuote kuivuu ja sideaine kovettuu. Kypsytyksen jälkeen tuoteaihio ilmakuivataan ja leikataan halutun kokoisiksi levyiksi. Tasattavista reunoista syntyvät hukkapaloista voidaan tehdä puhallusvillaa.

Kierrätyslasin käyttö vähentää päästöjä ilmakehään, erityisesti CO2-päästöjä. Syynä tähän on tarvittavan sulatusenergian määrän pieneminen. Lisäksi kierrätyslasista ei vapaudu kemiallisesti sitoutunutta hiilidioksidia, kuten neitseellisiin raaka-ainekoostumuksiin kuuluvasta soodasta, kalsiitista ja dolomiitista. Kierrätyslasin käyttö voi pienentää energian tarvetta jopa 40%.

Tehtävä:


Tutustu jätteiden lajitteluun osoitteessa http://www.helsinki.fi/jarj/symbioosi/kierratys/index.html tai pelkästään lasin kierrätykseen osoitteessa http://www.kerayslasiyhdistys.fi/.

Tee juliste, jossa ohjeistat ihmisiä lasijätteen lajittelusta.