Lasilaatuja

Soodakalkkilasi

Soodakalkkilasi on maailman käytetyin lasi. Sitä käytetään esimerkiksi pakkauslasissa, pöytäastioissa ja ikkunalaseissa. Soodakalkkilasilla on melko huono kemiallinen kestävyys eikä se kestä suuria ja äkillisiä lämpötilan vaihteluita. Sitä on helppo valmistaa sen kohtuullisen alhaisen sulamispisteen vuoksi.

Sooda-kalkki-lasissa on yleensä noin 66% hiekkaa (SiO2), noin 15% soodaa (Na2CO3 tai Na2O) ja noin 10% kalkkia (CaCO3 tai CaO). Jäljelle jääneet 9% on muita oksideja. Käytettävien raaka-aineiden suhteet ovat muuttuneet todella vähän vuosien kuluessa.

Lyijylasi

Lyijylasissa sooda ja kalkki on korvattu lyijyoksidilla (PbO). Se on kalliimpaa kuin soodakalkkilasi, mutta ominaisuuksiensa vuoksi se sopii erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lyijylasia on helppo sulattaa ja työstää, kuten leikata, kaivertaa ja kiillottaa. Sillä on suuri taitekerroin (1,507-2,179) ja se on hyvin pehmeää. Tämän takia siitä valmistetaankin kristalliastoita, taide-esineitä, optisia linssejä ja prismoja. Lyijylasi johtaa erittäin huonosti sähköä, joten se on hyvä materiaali sähkölaitteissa. Lasit, joissa on 80-90% lyijyoksidia, suojaavat gammasäteilyltä.

Borosilikaattilasi

Borosilikaattilasia valmistetaan sen hyvän lämmön ja kemiallisen kestävyyden sekä huonon sähkönjohtavuuden takia. Yksi tunnetuimpia borosilikaattilaseja on Pyrex®-lasi. Sen koostumus on noin 81% piidioksidia (SiO2), 13% boorioksidia (B2O3), 4% natriumoksidia (Na2O) ja 2% alumiinioksidia (Al2O3). Borosilikaattilasia käytetään mm. uuniastioissa ja laboratoriovälineissä.

Ominaisuuksiltaan vastaavanlaista lasia voidaan valmistaa myös siten, että boorioksidin tilalla käytetään alumiinioksidia (Al2O3). Alumiinisilikaattilasi kestää lämmön vaihteluita vielä paremmin kuin borosilikaattilasi. Sitä on kuitenkin vaikeampi sulattaa ja työstää.

Silikaattilasi

Silikaattilasi on laseista kaikkein parasta laadultaan ja kestävyydeltään. Sen käyttöä rajoittavat kalliit valmistuskustannukset, jotka johtuvat kiteisen piidioksidin korkeasta sulamispisteestä. Sitä on sulamisen jälkeen vaikea työstää sen suuren viskositeetin vuoksi.

Silikaattilasi on ainoa kaupallinen lasi, joka koostuu ainoastaan yhdestä pääkomponentista. Silikaattilasia valmistetaan usein suoraan luonnossa esiintyvästä mineraalista, kvartsista.

Silikaattilasilla on erinomaiset ominaisuudet. Se kestää hyvin lämmön vaihteluita. Sitä voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa ja se läpäisee valoa laajalla spektrialueella.

Vesilasi

Vesilasi on veteen liukenevaa lasia. Vesiliukoisia soodasilikaattilaseja tehdään erilaisista piidioksidin (SiO2) ja soodan (Na2CO3) seoksista. Näitä laseja valmistetaan kuumentamalla hiekkaa natriumkarbonaatin kanssa.
reaktioyhtälö

Soodasilikaattilaseja on saatavilla joko jauheina tai vesiliuoksina. Natriumsilikaatteja käytetään jauhemuodossa synteettisissä pesuaineissa lisäämään emäksisyyttä ja juoksevuutta. Liuoksena sitä käytetään liimana aaltopahvilaatikoissa. Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää sideaineina maaleissa ja elintarvikkeissa estämään paakkuuntumista.