Lähteet

Aho, A., Anderson, Ö., Heikkilä, J., Keränen, J., Konttinen, Y., Lappalainen, R., Lepojärvi, M., Nevalainen, J., Santavirta, S., Salenius, J., Tarvainen, T., Törmälä, P., Vallittu, P., Viljanen, V., Waris, E. ja Waris, V. 2003. Yleiskatsaus terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa käytettyihin biomateriaaleihin. Helsinki: Lääkelaitos.

Ajanko-Laurikko, S., Arnold, M., Dahlbo, H., Laiho, A., Korhonen M-R, Mroueh, U-M, Savolainen, I. & Wihersaari, M. 2007. Uusien jätteenkäsittelykonseptien mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Espoo: VTT.

Antila, A-M., Karppinen, M., Leskelä, M., Mölsä, H. ja Pohjakallio, M. 1999. Tekniikan kemia. Helsinki: Edita.

Araujo, R. J. 1985. Journal of Chemical Education, Vol. 62, No 6. Photochromic Glass.

Armistead, W. H. & Stookey, S. D. 1964. Photochromic Silicate Glasses Sensitized by Silver Halides. Science 144 (3615), 150-154.

Callister, W.D. Jr. 1999. Materials science and engineering: An Introduction. 5. painos. New York: John Wiley & Sons.

Chan, J. C. C., Hsu, Y-C, Lin, K. S. K., Mou, Y., Tseng Y-H & Yang, C-M. 2005. Chem. Mater. Vol 17, No 17. Mechanistic Study of Apatite Formation on Bioactive Glass Surface Using 31P Solid-State NMR Spectroscopy.

Corning Museum of Glass: http://www.cmog.org/index.asp?pageId=719

European commission. 2001. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry. http://www.jrc.es/pub/english.cgi/0/733169 (viitattu 1.5.2008)

Fine, G. J. 1991. Journal of Chemical Education, Vol. 68, No 9. Glass and Glassmaking.

Flohr, T., Helbig, R. & Hoffmann, H. J. 1987. Rate equation for photochromic glasses considering both thermal and optical regeneration. Journal of Materials Science 22 (6), 2058-2062.

Fujishima, A., Rao, T. N. & Tryk, D. 2000. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. Vol. 1 No. 1. Titanium dioxide photocatalysis.

Hawkes, S. J. 2000. Journal of Chemical Education, Vol. 77, No 7. Glass Doesn’t Flow and Doesn’t Crystallize and It Isn’t a Liquid.

Hench, L. L., Jones, J. R., Pryce, R. S. & Saravanapavan, P. 2003. Bioactivity of gel– glass powders in the CaO-SiO2 system: A comparison with ternary (CaO-P2O5-SiO2) and quaternary glasses (SiO2-CaO-P2O5-Na2O). Journal of Biomedical Materials Research, Part A 66 (1), 110-119.

Hudson, John. 1995. Suurin tiede, kemian historia. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy.

Hummel, R. E. 1997. Understanding Materials Science: History, Properties, Applications. New York: Springer.

Hüsing, N. & Schubert, U. 2005. Synthesis of Inorganic Materials. 2. painos. Weinheim: WILEY-VCH.

Kivinen, A. & Mäkitie, O. 1993. Kemia. Keuruu: Otava.

Klein, D. & Lloyd W. 1991. The History of Glass. London: Black Cat.

Kolb, K. E. & Kolb D. K. 1979. Journal of Chemical Education, Vol. 56, No 9. The Chemistry of Glass.

Kolb, K. E. & Kolb D. K. 2000. Journal of Chemical Education, Vol. 77, No 7. Glass-Sand + Imagination.

Korkala, A. 2007. Aamulehti, 30.6.2007. Vanha pullo saa uuden elämän.

Leeuw, N. H. & Tilocca, A. 2006. Journal of Physical Chemistry. Vol. 110, No 51. Ab Initio Molecular Dynamics Study of 45S5 Bioactive Silicate Glass.

Lehtinen, J. & Vares, S. 2007. Lasipakkausten keräysjärjestelmän tehostaminen ja lasin hyötykäytön ympäristövaikutukset. Espoo: VTT.

Lettenmeier, M. 1994. Roskapuhetta: Jäteneuvonnan käsikirja. Helsinki : Rakennusalan kustantajat.

Matiskainen, H. 1994. Suomalaisen lasin historia. Riihimäki: Suomen Lasimuseo.

Phillips, C. J. 1941. Glass: The Miracle Maker. 4. painos. London: Pitman Publishing Corporation.

Pihkala, J. & Salminen, R. 1992. Prosessitekniikan kokonaisprosessit. Helsinki: VAPK-kustannus.

Rámila, A. & Vallet-Regi, M. 2000. Chemistry of Materials. Vol. 12, No. 4. New Bioactive Glass and Changes in Porosity during the Growth of a Carbonate Hydroxyapatite Layer on Glass Surfaces.

Roberts, R. M. 1998. Sattuma tieteessä: onnekkaiden oivallusten historia: serendipisyys. Helsinki: Yliopistopaino.

Shelby, J. E. 2005. Introduction to Glass Science and Technology. 2. painos. Cambridge, UK: The Royal Society of Chemistry.

Suvanto, T. 2008 Tiede, nro 3. Miksi lasit tummuvat? Sanoma Magazines.

Swaddle, T.W. 1997. Inorganic chemistry: An industrial and environmental perspective. USA: Academic Press.

Varteva, R. 2002. Tiede, nro 4. Biolasi kasvattaa täsmäluuta. Sanoma Magazines.

Vertanen, S. 1993. Elinkaarianalyysi ja pakkaukset. Helsinki: Vesi- ja ympäristöhallinto.

Volf, M. 1984. Glass Science and Technology 7, Chemical Approach to Glass. New York: Elsevier.

Warren, B. E. 1940. X-ray diffraction study of the structure of glass. Chemical Reviews 26(2).

Wellington, J. 2004. Multimedia in science teaching. Teaching Secondary Science with ICT. Toim. Roy Barton. Maidenhead : Open University Press.

Zumdahl, S. & Zumdahl, S. 2007. Chemistry. 7. painos. USA: Houghton Mifflin Company