Missä lasia käytetään?

Fotokromaattiset lasit

Fotokromaattinen lasi on lasia, joka reagoi valon vaikutuksesta. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi itsestään tummuvissa aurinkolaseissa tai ikkunalaseissa. Ne tummuvat auringon valon vaikutuksesta ja palautuvat takaisin täysin läpinäkyviksi valon vaikutuksen poistuessa.

Lasista voidaan tehdä fotokromaattista esimerkiksi lisäämällä sulaan lasimassaan hopeakloridikiteitä. Kiteet jäävät kiinni lasin massaan sen kovettuessa.

Valon energia aiheuttaa reaktion, jossa elektroni siirtyy kloridi-ionilta (Cl-) hopeaionille (Ag+). Tällöin muodostuu kloridiatomi ja hopea-atomi.

Muodostuneet hopea-atomit kulkeutuvat hopeakloridikiteen pinnalle ja kerääntyvät siellä yhteen muodostaen pieniä metallisia hopeakiteitä. Nämä muutaman atomin kokoiset kiteet absorboivat valoa.

Jotta lasit palautuisivat takaisin täysin valoa läpäisevään koostumukseensa, on reaktion oltava käänteinen. Tätä tarkoitusta varten on fotokromaattisessa lasissa Cu+-ioneja.
Kun altistus voimaakkaalle valolle lakkaa Cu2+-ionit siirtyvät hopeakloridikiteen pinnalle ja ottavat siellä hopea-atomeilta vastaan elektroneita.

Kun hopeaionit ovat näin muodostuneet uudelleen, ne palaavat paikalleen hopeakloridikiteeseen ja lasista tulee jälleen läpinäkyvää.