Lasin valmistus

Jäähdytys ja jälkikäsittely

Valmis lasiesine on jäähdytettävä hitaasti, koska lasi on huono lämmönjohde. Liian nopeasta jäähtymisestä seuraa sisäisiä jännitystiloja, jotka johtuvat lasimassan epätasaisesti jakautuneesta lämpötilasta. Jos lasiin jää jännityksiä, se rikkoutuu helposti jo pienenkin voiman vaikutuksesta. Hitaasti jäähdyttämällä lämpötila ehtii laskea joka puolella esinettä tasaisesti.

Lasiesineen jäähdytyksen merkitys


Näytä/piilota selitys

Valmista lasiesinettä voidaan käsitellä vielä monin eri tavoin, kuten hiekkapuhaltamalla, etsaamalla, maalaamalla tai lysteroimalla.

Hiekkapuhalluksessa lasin pinta himmennetään hienon hiekan ja paineilman avulla. Kohdat, joiden halutaan pysyvän kirkkaana, peitetään esimerkiksi kontaktimuovilla. Tämän jälkeen muut kohdat hiekkapuhalletaan. Lopuksi poistetaan kontaktimuovi.

Etsaus on lasin käsittelyä hapolla. Happona käytetään vetyfluoridia (HF). Lasi liukenee vetyfluoridihapon vaikutuksesta.

Ennen happokäsittelyä esine upotetaan parafiiniin, jonka jälkeen raaputetaan esiin hapolla käsiteltävät pinnat. Näin lasiin saadaan haluttu kuvio.

Lasin maalaaminen on yksinkertaista. Lasin pintaan maalataan kuvioita metallioksideilla. Värit poltetaan kiinni lasiin kuumentamalla se uudestaan.

Lysterointi tapahtuu siten, että kuuman lasin pintaan sumutetaan metallioksidia. Koska lasi on kuuma, metallioksidi palaa siihen suoraan kiinni. Hopeanitraatilla on ennen vanhaan esimerkiksi hopeoitu lasisia kynttilänjalkoja.