Tehtävät

Testaa tietosi lasin valmistuksesta

1. Mikä merkitys selkeyttäjillä on lasin valmistuksessa?
2. Miten lasimassan valmistuksessa voidaan ottaa huomioon raaka-aineiden haihtuminen?
3. Mikä merkitys lasinmuodostajilla on lasin valmistuksessa?
4. Mitä on pintti? Mitä hyötyä sen käytöstä on lasinvalmistuksessa?
5. Miten selkeytysaineet toimivat?
6. Mikä merkistys stabilisaattoreilla on lasin valmistuksessa?
7. Mikä merkitys liuottajilla on lasin valmistuksessa?
8. Miksi lasiesineen hallittu jäähdytys on tärkeää?
9. Mikä on puntteli? Mitä sillä tehdään?
10. Mitä tarkoittaa etsaus?

Vastaukset