Visste du att..
 
Till huvudsidan
Inledning
Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
 
Uppgifter
Laborationer
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

- Om jorden saknade atmosfär skulle temperaturen på dagen stiga så högt att man kunde steka ägg på bergen och nätterna skulle vara så kalla att t.o.m. koldioxiden skulle frysa. Klimatet skulle påminna om månens klimat.

- Oljekällorna på jorden kommer att sina om ca 41 år och naturgasen 67 år, i fall förbrukningen skulle fortsätta som i dag. En utveckling av alternativa bränslen är nödvändig för att vi skall kunna röra oss med bil i framtiden (HBl fre 23.7.2004, sida 13).

- Oljeförbrukningen i världen är ca. 9 841 miljoner ton per år.

- Den viktigaste energikällan i dag (globalt sett) är fortfarande olja, därefter kommer stenkol, naturgas, kärnkraft och vattenkraft.

- Medeltemperaturen på jorden kommer att vara  1-3 grader högre om 50 år, i fall förändringarna i atmosfären ej förhindras. Detta innebär att vissa områden kommer att lida av torka, andra av överflödningar, havsytan kommer att stiga (5-30 cm) och extrema väderfenomen kommer att förstärkas.

- Klimatet i södra delarna av vårt land kommer att vara mildare om vintern, medeltemperaturen under vintern förväntas stiga 2-7 grader inom 50 år.