Inledning
 
Till huvudsidan
 
Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
Laborationer
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

Atmosfärens tillstånd är ett aktuellt tema. Vi intresserar oss främst för hur klimatet kommer att ändras och vilka biverkningar detta kan tänkas ha.

Enligt de nyaste forskningsresultaten kommer medeltemperaturen på jorden att stiga i och med drivhusgasernas ökning.

Det finns redan i dag en hel det metoder man kan använda sig av för att minska på utsläppen, trots det kan vi inte nå ett tvärstopp gällande avgaser.

Endast genom att öka kunskapen och medvetenheten om naturen kan förbättringar åstadkommas.

Det är synnerligen viktigt att alla länder bär sitt ansvar. Rening av luften och minskandet av utsläppen kostar en hel del och den finansiella synpunkten utgör en central faktor vid planeringen av reningsmetoder.