Atmosfärens kemi
 
 

Inledning

Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
Laborationer
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

Miljökemin är den del av kemin som undersöker naturproblem och utvecklar metoder för att minska på utsläpp.

Läs om framtidens bränslen och undersök inverkan av sura regn genom att laborera.

Läs mera om myter och framtidsvisioner man har i dag om atmosfären och klimatet.

Detta undervisningspaket kan exempelvis användas som stöd för undervisningen av kemi i högstadiet.