Till eleven och läraren
 
Till huvudsidan
Inledning
 
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
Laborationer
Ordlista
Linkar
Utskrivbar version

Till eleven

- Koncentrera dig på att lära dig allmän fakta.

- Fundera på fenomenen från både kemins och biologins synpunkt, du kan ha nytta av faktan inom båda ämnena.

- Använd ordlistan då ett främmande ord uppträder.

- I ordlistan finns förklaringar till de speciella termer som används i texten och eventuellt inte förklaras i din kemibok.

 

Till läraren

Undervisningspaketet innehåller förutom fakta även uppgifter och laborationer. Uppgifternas svårhetsgrad varierar, så att elever i olika ålder skall ha lämpliga uppgifter.

Det finns en utskrivbar version av all fakta från sidorna, denna innehåller även en innehållsförteckning.

 

Tanja Häkli