Linkar
 
Till huvudsidan
Inledning
Till eleven och läraren
Atmosfären
Miljökemi
Luftföroreningar
Minskandet av utsläpp
Visste du att...
Uppgifter
Laborationer
Ordlista
 
Utskrivbar version

Finskspråkig, behandlar klimatförändringar etc. Lättförstådd, kräver inte djupa kemikunskaper. Anpassad för undervisning.

http://www.tat.fi/ilmanmuutosta/

Undervisningspaket, finskspråkigt. I paketet behandlas atmosfärens gaser, kväve, syre, argon, koldioxid etc.

http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/opetuspaketit/kaasut/

Svenska natruskyddsföreningaens sidor är trevliga och lämpar sig även för yngre intresserade elever.

http://www.snf.se/verksamhet/klimat/

Denna sida uppdateras för tillfället men kommer att innehålla aktuell lättbegriplig information om miljöfrågor på svenska.då den öppnar.

http://www.forskning.se/   

Svensk naturvårdsverkets sida innehåller mycket fakta om miljön.

http://www.naturvardsverket.se/sv/  

En svensk sida med information om miljöfrågor. Under miljöteman finns aktuell information som byts regelbundet.

http://www.svenskamiljonatet.se/

Information på finska om luftenskvalitet, luftföroreningar etc. i Helsingfors

http://www.hel.fi/wps/portal/Ymparistokeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/fi/Ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Ymp%C3%A4rist%C3%B6n+tila

Linken innehåller aktuell information om luftkvaliteten samt nya artiklar om frågor relaterade till luftkvaliteten, texten är finskspråkig

http://www.ytv.fi/ilmanl/index.html

Följande finskspråkiga sidor innehåller mycket information om atmosfären , det är även möjligt att ställa egna frågor och få svar av experter.

http://www.fmi.fi/ilmanlaatu/