Entsyymi-avusteinen puunjalostus

kaadettuja puunrunkoja Puunjalostusteollisuudessa geenitekniikalla muokataan entsyymejä paremmin tehtäviinsä sovletuviksi. Tällöin parannetaan raaka-aineen laatua ja puun käsittelyvaiheita niin, että ympäristökuormitus vähenee, energiaa säästyy tai tuotteiden laatu paranee. Puuraaka-aine soveltuu hyvin käsiteltäväksi biologisin menetelmin, sillä luonnossakin mikrobit hajoittavat kaikkia puun ainesosia. Sellulaasi-entsyymit hajoittavat selluloosaa, hemisellulaasit hemiselluloosaa ja ligniiniä omat entsyyminsä. Ligniini värjää kuidun ruskeaksi, joten ligniiniä pilkkovat entsyymit mahdollistavat ympäristöä kuormittavan paperinvalkaisun korvaamisen. Havupuumassasta voidaan poistaa pihkaa kasvattamalla siinä sientä, jonka entsyymit pilkkovat hakkeen pihkayhdisteitä. Paperin valmistuksen loppuvaiheessapaperimassasta poisetaan vettä, jolloin voidaan käyttää entsyymejä, jotka hajoittavat vettä sitovia kuidun osia ja siten helpottavat veden poistamista.

Entsyymit lääkeainetuotannossa

Perinnölliseen sairauteen voidaan kehittää hoitmomenetelmiä, kun ensin selvitetään mistä geenivirheestä oireet aiheutuvat ja sitten pyritään tuottamaan tarvittavat, oireet parantavat, entsyymit, sekä siirtämään ne elimistöön. Kuten edellä on todettu, tutkimus- ja lääkevalmistusvaiheessa käytetään useita DNAn käsittelyyn tarvittavia entsyymejä.

Geeniteknisessä tuotannossa lääkeproteiini voidaan valmistaa mikrobien avulla. Lääkeproteiinit ovat aineita, joita aikaisemmin eristettiin pääasiassa eläinten kudoksista, mutta nämä lääkkeet saattoivat aiheuttaa immunologisen torjuntareaktion potilaassa. Geenitekninen tuotanto mahdollistaa nykyisin ihmisperäisen lääkeproteiinin valmistamisen mikrobien avulla, jolloin haitat vähenevät. Usein lääkeproteiineja on kudoksissa niin vähän, että niiden eristäminen eläimistä ei ole mahdollista. Geenitekninen tuotanto poistaa tämän rajoituksen. Lisäksi näin valmistetut lääkkeet ovat entistä puhtaampia.

(c) Piia Heiskanen & Sini-Tuulia Mankinen 5/2004