Ohjeita opetuspaketin ohjaajalle

Käytössäsi oleva opetuspaketti on tehty Helsingin Yliopiston kemian opettajakoulutusyksikön Kemia yhteiskunnassa -kurssilla ja on tarkoitettu lukion kemian ja biologian opetusta tukevaksi oppimateriaaliksi.

Opetuspakettia voisi käyttää sellaisenaan kemian tai biologian kurssin lisämateriaalina tai eri aineita integroivalla valinnaisella kurssilla. Soveltuvin osin sivustoa voidaan myös käyttää peruskoulujen, ammattillisten oppilaitosten ja kerhotoiminnan materaalina.

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa yleisiksi oppimistavoitteiksi on asetettu kestävän kehityksen, sekä tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen.

Kestävän kehityksen huomioon ottaen sivustoa ei ole tarkoitettu tulostettavaksi, vaan käytettäväksi sähköisessä muodossa selaimella. Tulostaminen ei ole kuitenkaan kiellettyä. Ympäristönäkökulman lisäksi internet-välitteinen oppimisympäristö kehittää tietotekniikkataitoja.

Opetuspaketin toteutuksessa tehtyjen opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi sivuston sisältö on rakennettu virallisen opetussuunnitelman mukaisesksi.

Opetussuunnitelman mukaan kemian opetuksen yleisiä tavoitteita on luonnontieteellisen ajattelun ja kemiakuvan kehittäminen. Myös kemiallisen merkkikielen hallintaa, kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitsemista, sekä kokeellisuutta tulisi kehittää. Kurssikohtaisissa tavoitteissa tuodaan esille esimerkiksi orgaanisten yhdisteiden rakenteiden, niiden ominaisuuksien ja reaktioiden hallinta, sidokset ja poolisuus, kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys mm. teollisuudessa.

Biologian opetuksen kurssikohtaisissa tavoitteissa on eritelty hallittaviksi solun energiatalouden prosessit ja niiden merkitys, proteiinisynteesi, ihmiskehon tuntemus, elämälle keskeisten molekyylien rakenne ja merkitys solun toiminnassa, geeni- ja bioteknologian menetelmät, niiden käsitteiden hallinta ja sovellusmahdollisuudet ja edelleen entsyymit solun sekä biotekniikan työkaluina.

(c) Piia Heiskanen & Sini-Tuulia Mankinen 5/2004