Aineenvaihdunta Solussa tai eliössä tapahtuvien fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden kokonaisuus.
Amfolyytti Aine, joka voi reagoida happona sekä emäksenä. Esim. vesi.
Aminohappo Orgaanisia happoja, joiden rakenteessa karboksyyli- ja aminoryhmä. Liittyvät peptidisidoksilla toisiinsa muodostaen polypeptidiketjuja ja edelleen proteiineja.
Aktiivinen kohta Proteiinin tertiäärirakenteen (kolmeulotteinen) alue, johon substraatti kiinnittyy.
Aktivoitumisenergia Energia, joka tarvitaan käynnistämään reaktio.
DNA Deoksiribonukleiinihappo, solun perinnöllistä tietoa sisältävä ketjurakenne; geenit. Koostuu nukleiinihapoista, jotka edelleen koostuvat viisihiilisestä deoksiriboosisokerista, fosfaattiosasta ja orgaanisesta emäksestä.
Entsyymi Solun valmistama spesifisesti toimiva proteiini-rakenteinen yhdiste, joka katalysoi solussa tai sen ulkopuolella tapahtuvan reaktion.
Etanoli Etaanialkoholi
Hivenaineet Alkuaine tai yhdiste, jota eliö tarvitsee elintoimintoihinsa hyvin pieniä määriä. Esim. rauta, sinkki ja fluori
Inhibiittori Katalyytin vastakohta, yhdiste, joka hidastaa reaktiota. Esim. yhdiste, joka estää entsyymiä toimimasta sitoutumalla siihen.
Insuliini Haiman tuottama proteiinihormoni, joka säätelee elimistön sokeritasapainoa. Häiriötilasta aiheutuu diabetes, sokeritauti.
Ioni Sähköisesti varauksellinen atomi tai molekyyli. Positiivisesti varautunut on kationi ja negatiivisesti anioini. Esim. H+.
Kahtaisioni Samassa molekyylissä on negatiivisesti ja positiivisesti varautunut osa.
Kalvorakkula Kalvopintainen soluliman rakenne; esim. lysosomit, jotka sisältävät ravintohiukkaisia ja solun tuhottavia rakenteita hajoittavia entsyymejä.
Katalyytti Katalysaattori, kemiallista reaktiota kiihdyttävä, tai sen käynnistävä molekyyli.
Kofaktori Entsyymin osa, joka on välttämätön entsyymin toiminnalle. Vitamiini, sen johdos tai metalli-ioni (kts. hivenaine).
Mikrobi Pieneliö, yleensä yksisoluinen, mikroskoopilla nähtävissä oleva eliö. Virukset, bakteerit, sinibakteerit, yksisoluiset levät, hiivat ja homeet sekä eräät mikroskooppiset monisoluiset eliöt.
Optimiolosuhteet Olosuhteet (pH, lämpötila, kosteus...), joissa tietty eliö kasvaa parhaiten tai tietty reaktio tapahtuu parhaiten.
Peptidisidos Aminohapot liittyvät peptidisidoksella di- ja edelleen polypeptideiksi. Kondensaatioreaktio, jossa amino- ja karboksyylihapporyhmät reagoivat ja lohkeaa vettä.
pH Vetyioni- eli protonipitoisuus. Aine joka vastaanottaa protonin on emäs ja joka luovuttaa on happo.
Reaktion mekanismi Tapa jolla reaktio etenee.
Rikkisilta Kahden rikin välinen kovalenttinen ???? sidos. Sitoo esim. rikkipitoiset aminohapot toisiinsa.
Solu Eliöiden pienin itsenäinen aineenvaihdunnan ja perinnöllisen tiedon sisältävä rakenteellinen ja toiminnallinen yksikkö.
Spesifisyys Esim. spesifisyys lämpötilan suhteen: vain tietty, tarkasti määrätty lämpötila tulee kyseeseen.
Substraatti Aine tai aineet, jotka sitoutuvat entsyymiin; substraatti muokataan hajoittamalla tai useampi subtraatti liitetään toisiinsa.
van der Waalsin sidokset Yhteisnimitys vetysidokselle, dipoli-dipolisidokselle ja Londonin dispersiovoimille; sähköisesti vastakkaisesti varautuneeet molekyylit/ niiden osat vetävät toisia puolensa.
Vetysidos Vety positiivisesti varautuneena molekyylin osana vetää puoleensa negatiivisesti varautunutta toisen molekyylin osaa (esim. happi- tai typpiatomi).
(c) Piia Heiskanen & Sini-Tuulia Mankinen 5/2004