PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

TEHTÄVIÄ PAPERIN KEMIASTA

1.
Paperin valmistuksessa käytettävässä massaerässä on 2 mol/t Mn2+- ioneja.
Kuinka paljon 5 tonnin massa erään on lisättävä vesilasia, jotta prosessia häiritsevät Mn- ionit saadaan poistettua massasta? Reaktion voidaan olettaa tapahtuvan täydellisesti. Reaktioyhtälön muodostamiseen saat apua Kemikaaleja -osiosta. sellunäytteitä

2.
Selvitä oppikirjojen ja internetin avulla EDTA- molekyylin kemiallinen nimi ja rakennekaava.
Mitä funktionaalisia ryhmiä se sisältää? 

3.
Lipeä on kaupallinen nimi eräälle erittäin yleiselle laboratoriokemikaalille.
Kuinka paljon tarvitset 1 M lipeäliuosta neutraloidaksesi 300 ml 0,5 M H2SO4:a? 

4.
Vetyperoksidi hajoaa esimerkiksi
lämmön, auringon valon, joidenkin metallien ja epäpuhtauksien vaikutuksesta vedeksi ja hapeksi. Kuinka paljon tarvitset vetyperoksidia mooleina voidaksesi valmistaa yhden litran happi-kaasua (NTP-olosuhteissa)? Kirjoita ja tasapainota reaktioyhtälö.