PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

MASSASTA PAPERIKSIpaperirullia

Paperinvalmistuksessa massaan lisätään vettä ja siten saadaan paperimassaa, eli massaseos. Massaseos johdetaan paperikoneeseen, missä se viiran päällä muodostaa katkeamattoman paperirainan. Tässä vaiheessa siinä on yli 90 prosenttia vettä. Vesi toimii raaka-aineseoksen kuljettajana sekä mahdollistaa seoksen jakaantumisen homogeeniseksi. Vesi poistetaan vähitellen valuttamalla, imemällä, puristamalla ja kuivaamalla  ennen kuin paperi kierretään suurille rullille.

Massaseos levitetään paperikoneen liikkuvalle ja vettä läpäisevälle viiralle eli muoviverkkokankaalle. Viiralle muodostuu veden poistuessa paperirainaksi kutsuttu yhtenäinen paperirata. Lisää vettä poistuu puristelujen ja kuivaussylintereiden avulla.

Paperin ominaisuuksia parannetaan lisäämällä siihen erilaisia täyte-, päällystys- ja sideaineita riippuen siitä minkälaista paperia valmistetaan. Esim. hartsiliima tekee paperista vettä hylkivää.

Kuivausosassa kuivataan paperiraina noin 95% kuiva-ainepitoisuuteen kuumennetuilla sylintereillä, joita paperirata kiertää. Paperikoneen kuivausosa on aina kuivauskaapin sisällä.

Kun paperirulla on valmis, leikataan paperiraina poikki ja siirretään uudelle telalle. Paperirulla voi painaa 30 tonnia, ja siinä voi olla 40-100 km paperia sen vahvuudesta riippuen. Nykyaikaisen paperikoneen nopeutta voi verrata autolla ajamiseen moottoritiellä. Paperi tulee telalle nopeudella 110 km/h. Yksi paperikone valmistaa vuorokaudessa 2000 km pitkän paperirainan, mikä vastaa matkaa Helsingistä Inariin ja takaisin.

valvomossa

M-realin Kirkniemen tehdas valmistaa paperia keskimäärin 550 tonnia/vrk riippuen paperin grammapainosta.

Suuret rullat leikataan pienempiin ennen asiakkaille toimittamista. Osa asiakkaista haluaa paperin leikattuina eri kokoisiin arkkeihin.

M-real Kirkniemessä arkitusta ei tehdä vaan paperi toimitetaan asiakkaalle aina rullina.

 

Paperinvalmistuksen kaikkia vaiheita, kuorinnasta valmiiseen paperirullaan, valvotaan ja ohjataan tietokoneilla valvomosta. Kun kaikki toimii kuten pitää, ei tehtaassa näy juurikaan ihmisiä, vaan he istuvat valvomossa ja seuraavat ja ohjaavat tapahtumia kuvaruuduilta. Yksinomaan paperikoneessa on useampia tietokonejärjestelmiä kuin huippulentokoneessa. Esim. Boeing 747 lentämiseen tarvitaan 25 eri tietokonejärjestelmää, mutta huippunykyaikaisessa paperikoneessa niitä on yli 100.

Paperin ja massan laatua tarkkaillaan myös laboratoriokokein useissa eri valmistusvaiheissa, aina massanäytteiden tutkimisesta valmiin paperin analyyseihin.

valmista paperia pakattuna

M-realin Kirkniemen tehtaan laboratoriossa työskentelee 35 työntekijää, joiden päätehtävänä on laadun tarkkailu prosessin kaikissa vaiheissa.

Paperitehtaassa työskennellään päivävuorossa, kolmivuorossa tai viisivuorotyössä. Tämä tarkoittaa, että töitä tehdään myös yöllä ja viikonloppuisinkin. Epämukavia työaikoja korvataan reilulla palkalla.