PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

KEMIALLISIA YHDISTEITÄ

Sellu- ja paperiteollisuudessa käytetään kemiallisia yhdisteitä tuotannon monissa eri vaiheissa.

Tärkeimmät yhdisteryhmät ovat:

 1. Päällystyskemikaalit Ph-mittari
 2. Täyte- ja lisäaineet
 3. Hapot ja emäkset rikkihappo (H2SO4) ja lipeä (NaOH)
 4. Vaahdonestoaineet
 5. Pihkantorjunta-aineet
 6. Limantorjunta-aineet
 7. Valkaisun apuaineet, mm. EDTA ja DTPA (kompleksinmuodostajia)
 8. Ravinteet aktiivilietelaitokselle, mm. fosforihappo ja urea
 9. Lipeä, sellutehtaiden kemikaalikierrossa kiertävä lipeä on vahvasti alkalinen rikkipitoinen kemikaali
 10. Kalkki (ja meesa), alkalisia kemikaaleja (sellutehtailla)
 11. Valkaisukemikaalit, mm. vetyperoksidi (H2O2) ja ditioniitti

 

  Lipeä (NaOH)

Pulpperoinnin aikana pH-arvo pidetään yleensä välillä 8-10. Korkea pH säädetään lipeällä (Natriumhydroksidi eli NaOH) ja vesilasilla. Lipeän vaikutuksesta kuidut turpoavat ja painoväri irtoaa helpommin. Korkeassa pH:ssa osa painovärin sideaineista saippuoituu ja hydrolysoituu, mikä parantaa niiden sekoittumista veteen.

  Natriumsilikaatti (Vesilasi)

Natriumsilikaattia eli vesilasia käytetään vetyperoksidivalkaisussa apuaineena estämään raskasmetalli-ionien vetyperoksidin hajoamista katalysoivaa vaikutusta. Vesilasi estää Mn-ionien vetyperoksidia hajottavan vaikutuksen muodostamalla mangaanisilikaattia. Silikaatti toimii heikkona puskurina peroksidivalkaisussa alentamalla alku-pH:ta hydroksyyli-ioni- pitoisuuden pysyessä samana, estäen näin korkean pH:n aiheuttamia vetyperoksidin hajoamisreaktioita. Natriumsilikaatti toimii myös alkalilisänä valkaisussa ja estää korroosiota muodostamalla suojaavan kerroksen laitteistojen seinämille.

  Vetyperoksidi (H2O2)

Pulpperiin lisättynä vetyperoksidi toimii valkaisuaineena. Peroksidi estää korkeasta pH:sta johtuvan mekaanisten kuitujen kellertymisen. Peroksidivalkaisu onnistuu parhaiten korkeassa lämpötilassa ja korkeassa sakeudessa. Korkea lämpötila pehmittää kuitenkin paperissa eräitä epäpuhtauksina esiintyviä aineita vaikeuttaen niiden poistamista lajittelussa. Sakeuden yläraja riippuu pulpperin rakenteesta ja on usein riittämätön tehokkaaseen valkaisuun.