PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

PAPERIN VALMISTUS SUOMESSA

Historia

Paperi keksittiin Kiinassa noin 2000 vuotta sitten. Kiinalaiset käyttivät raaka-aineena mulperipensaan kuoren nilakuituja ja kiinanruohoa sekä puuvillan, pellavan ja hamppujen kuituja. Kuidut erotettiin, pestiin, keitettiin tuhkalipeässä, survottiin ja laimennettiin vedellä. Kuituliete huopautettiin arkiksi upottamalla siihen verkkopohjainen kehikko, jota nostettiin ja ravisteltiin. Arkit kuivattiin ja valkaistiin päivänpaisteessa. Paperin edeltäjiä olivat kivitaulut sekä pergamentti- ja papyrusrullat. Egyptiläiset valmistivat papyrysta papyruskaislasta. Pergamentti valmistettiin vuohen-, lampaan- tai vasikannahasta.

Paperinvalmistustaito tuli arabien mukana Kiinasta Espanjaan 1100-luvulla ja edelleen Keski-Eurooppaan 1300-luvulla. Suomeen paperinvalmistustaito saapui 1600-luvun lopulla, mutta koneellinen paperinvalmistus Suomessa alkoi 1842 Tampereen paperitehtaalla. Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä Suomeen oli kehittynyt jo  monipuolista paperiteollisuutta.


Katsaus nykypäivään

Suomi tunnetaan maailmallakin puunjalostuksen ja alan teknologian huippumaana, vaikka maamme onkin pieni ja syrjäinen. Jotta pienistä resursseista riittää vientiä, tulee vientituotteidemme olla pitkälle jalostettuja. Tänä päivänä Suomesta menee vientiin muun muassa sahatavaraa, selluloosaa, paperia, erilaisia metsäkemian tuotteita sekä metsän ja kemian monipuolista osaamista.

Kemian osaaminen on erittäin tärkeää paperin valmistuksessa. Kemiallinen puunjalostus onkin Suomessa keskeinen kemiaa soveltava teollisuuden ala. Siihen liittyvät selluloosan muuntamiseen sekä sivutuotteiden valmistukseen suuntautuneet prosessit. Kemiallisen metsäteollisuuden sivutuotteita ovat esimerkiksi tärpätti ja räjähteet. Kansantaloutemme on suuressa määrin riippuvainen tämän teollisuuden alan menestyksestä ja kehittämisestä, samoin ympäristömme tila.

Massa- ja paperiteollisuus Suomen kansantaloudessa vuonna 2003

Osuus työllisyydestä

1,6 %

Osuus BKT:sta

3,0 %

Osuus teollisuustuotannosta

13,0 %

Osuus viennistä

19,2 %