PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

LÄHTEET

Hämäläinen,  J.,  Laukkanen,  I.  Mäenpää,  T.,  Kittilä,  M., Knowpap 4.0, http://knowpap.vtt.fi, 12.4.2002.

Hämäläinen,  J.,  Laukkanen,  I.  Mäenpää,  T.,  Kittilä,  M.,  Honkio, J., Knowpap  -  Multimedia  learning environment  for paper making and process control, Automation Technology Review (1999) No 1, 56-50.

Levlin J-E, Keräysviesti 1/2002,  http://www.paperinkerays.fi (4/2005)

Pihlaja K., Paasivirta J., Ympäristökemia, 2004

Edu.fi -palvelu, opetushallitus www.edu.fi (3/2005)

Metsäteollisuus ry http://www.forestindustries.fi (3/2005)

Metsäteollisuus ry - metsä, ympäristö ja teollisuus kertomus uusista kehityspoluista http://www.metsateollisuus.fi/infokortit/metsaymparistoteollisuus/Documents/Suomi.pdf (3/2005)

Metsä vastaa http://www.metsavastaa.net (3/2005)

M-real http://www.m-real.com/wps/portal  (4/2005)

Tekniikan museo www.tekniikanmuseo.fi (2/2005)

WSOY - oppimateriaalipalvelu http://www.koulukanava.fi (3/2005)