PAPERIN KEMIAA

 
Etusivu

Paperin valmistus
Suomessa

Paperin kemiaa
Selluloosa
Kemiallisia yhdisteitä

Paperin valmistusprosessi
Puunkäsittely
Massan valmistus
Massasta paperiksi

Ympäristövaikutukset
paperiteollisuudessa

Paperitehtaan ammattilaisia

Tehtäväpaketti
Testaa tietosi!
Tehtäviä paperin kemiasta

Paperia kotikonstein

Kiitokset

Lähteet

 

Anna-Kaisa Nieminen
Susanna Kallio
Heini Lankia
2005

 

 

PAPERITEHTAAN AMMATTILAISIA

Paperitehtaalla tarvitaan ammattilaisia joka lähtöön. M-realin paperitehtaalla Lohjan Kirkniemessä työskentelee n. 800 henkilöä. Viisi työntekijää esittäytyy:Tapio Virtanen

Tapio Virtanen, massaosasto

Tapio Virtanen työskentelee massaosaston päivämestarina. Hänen työnkuvaansa kuuluu esimerkiksi hiomon, hiertämön ja liettämön toiminnoista vastaaminen, massaosaston kemikaalien tilaaminen ja niiden käytön valvonta. Hän on työn ohessa opiskellut automaatiotekniikan insinööriksi. Paperitehtaan kehitykseen liittyvät projektit ja työn vaihtelevuus ovat Tapion mielestä parasta hänen työssään.

Maarit Nurmiranta, paperikone

Maarit NurmirantaMaarit toimii tehtaalla paperikoneen päivämestarina. Päivämestarin työnkuvaan kuuluu huolehtia siitä, että vuoroilla on hyvät edellytykset toimia. Tähän liittyy esimerkiksi tarvikkeiden ja kemikaalien tilaaminen, kunnossapitokorjausten arviointi, tehdasseisakkien suunnittelu ja tärkeänä osana myös työturvallisuusasiat. M-realille Maarit on päätynyt opiskeltuaan ensin peruskoulun jälkeen ammattikoulussa. Tämän jälkeen hän vielä jatkoi opintoja valmistuen paperi-insinööriksi.
 

Työnsä Maarit aloitti vuoromestarina siirtyen myöhemmin päivämestariksi. Nyt hän onkin yksi tehtaan työnjohtotasolla työskentelevistä kolmesta naisesta. Vaikka naisia on tehtaalla selkeästi miehiä vähemmän, ei tämä haittaa Maaritia. Päinvastoin! Miesvaltaisella työpaikalla hän kokee saavansa joskus jopa parempaa kohtelua kuin työkaverit, jotka ovat miehiä.  Maaritin mielestä hänen työssään on parasta vaihtelevuus ja se, että joka päivä voi oppia jotain uutta. Lisäksi päivämestarin työssä saa olla tekemisissä monien ihmisten kanssa.

Marjaana Moring ja Petteri Toivomäki, laboratorio

Paperitehtaan laboratoriossa tarkkaillaan raaka-aineiden ja paperin laatua kaikissa valmistusprosessin vaiheissa, massasta aina valmiiseen paperiin asti. Analyysejä tehdään tehtaalla jatkuvana kolmivuorotyönä, jotta tuotteeksi saadaan huippulaatuista paperia.

Petteri ja Marjaana laboratoriossa

M-realin laboratoriossa työskentelee 2 toimihenkilöä ja 35 laboratoriotyöntekijää. Laboratoriopäällikkö Marjaana Moringin vastuualueena on koko laboratorion toiminta sekä laboratorion ja sen henkilöstön kehittäminen.
Hänen lähimpinä alaisina toimivat laboratoriomestari ja ylimestari. Marjaana on valmistunut Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta puukemian diplomi-insinööriksi. Marjaana siirtyi Kirkniemen tehtaalle työskenneltyään aikaisemmin 15 vuotta tutkijana M-realin tutkimus- ja kehitysosastolla. Nykyisessä tehtävässä Marjaana on huomattavasti enemmän tekemisissä ihmisten kanssa. Työ on vaihtelevampaa ja myös nopeatempoisempaa, koska ollaan läheisessä yhteistyössä tuotannon kanssa. Laitevastaavana laboratoriossa toimii laboratoriomestari Petteri Toivomäki. Petteri on valmistunut ammatti-korkeakoulusta soveltavan kemian ja prosessikemian linjalta.

Kaikilla laboratorioon otettavilla työntekijöillä tulee olla laboratorioalan ammatillinen koulutus. Erityisen tärkeää on kemian lisäksi myös fysiikan osaaminen, koska paperista mitataan paljon myös fysikaalisia ominaisuuksia.

Janne Lehtimäki, tuotekehitys

Janne LehtimäkiDiplomi-insinööri Janne Lehtimäki vastaa tehtaan tuotekehityksestä tiiminsä kanssa. Hän on valmistunut Turun Åbo Akademista prosessitekniikan linjalta paperikemiaan erikoistuneena.

Tuotekehityspäällikön työnkuvaan kuuluu olemassa olevien tuotteiden kehittäminen ja prosessissa ilmenevien ongelmien ratkominen. Uuden tiedon hakeminen ja oivaltaminen on olennainen osa työtä. Jannen mielestä parasta tuotekehitystyössä on lähes täydellinen vapaus toteuttaa itseään. Haasteena nuorille Janne haluaa kertoa, että akateemisesti koulutetuista paperitehtaan prosessin tuntevista osaajista on jopa pulaa!