Tärkeimmät kationit ja anionit

Anionit:

kloridi Cl- 19,350  g/kg
sulfaatti SO42- 2,710  g/kg
bikarbonaatti HCO3- 0,142  g/kg
bromidi Br- 0,067  g/kg

Kationit:

natrium Na+ 10,760  g/kg
magnesium Mg2+ 1,290  g/kg
kalsium Ca2+ 0,411  g/kg
kalium K+ 0,399  g/kg

Meriveden kaikki yleisimmät kationit kuuluvat myös maankuoressa yleisimpien kationien joukkoon. Useimmat pääainesosat ovat konservatiivisia (aineet, jotka eivät osallistu biologisiin tai kemiallisiin prosesseihin merivedessä) ja niiden pitoisuusvaihtelut aiheutuvat vain eri vesimassojen sekoittumisesta. Ainoastaan kalsium poikkeaa vähän tästä konservatiivisesta käyttäytymisestä. Sitä on enemmän syvässä vedessä kuin pintavesissä. Tämä johtuu kalsiumin suolojen, kalsiumkarbonaatin ja -sulfaatin, liukoisuustulojen paine riippuvuudesta. 

Meriveden muiden epäorgaanisten ionien pitoisuudet ovat suuruusluokkaa µg/kg - ng/kg.

 

Takaisin