Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Pienet syövät isot

Lämmitystehtävät:
1. Mitä "diffuusio" tarkoittaa?
2. Tutki, millaisia reagensseja työssä tarvitaan, ja kertaa turvallisuuskansiosta tai kysy opettajalta niihin liittyvät turvallisuus- ja ensiapuohjeet.

Tarvikkeet ja reagenssit:
* petrimalja
* spaatteli tai lusikka
* kaliumjodidi
* lyijynitraatti
* ionivaihdettu vesi
* suojalasit, suojatakki, (suojakäsineet)Työn suoritus:
1. Kaada petrimaljaan sen verran vettä, että pohja kastuu kokonaan
2. Laita nuppineulan pään kokoinen annos kaliumjodidia yhteen reunaan ja saman verran lyijynitraattia vastakkaiseen reunaan. Merkitse muistiin kummassa reunassa kumpikin on.
3. Huomaat jonkin ajan kuluttua keltaisen alueen muodostumisen.

Muista siivota paikat:
- jodi-yhdisteitä ei saa päästä viemäriin, kerää ne kannelliseen halogeeneille tarkoitettuun astiaan

Pohdi:
1. Miten ja miksi diffuusio on ilmassa erilainen kuin nesteessä?
2. Kirjoita tapahtuneen reaktion reaktioyhtälö sanoin ja kemiallisin merkein.
3. Keltainen alue muodostui lähempänä lyijyä. Kumpi ioni liikkuu nopeammin, lyijyioni vai jodi-ioni? Miksi?
4. Millainen on mielestäsi diffuusion merkitys merivedessä?

Ohje on muokattu lähteestä: Royal Society of Chemistry Student Sheets - Classic Chemistry Experiments

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu