Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Hiilidioksidireaktiot  pH
Diffuusio

Hiilidioksidi ja pH ovat tiiviissä yhteydessä sillä merivedessä pH määräytyy hiilidioksidi- ja karbonaatti/bikarbonaattireaktioiden perusteella. Tämä HCO3-/CO2-tasapaino pitää meriveden pH:n vakiona. Valtamerissä pääkationien pitoisuuksien summa on hieman suurempi kuin pääanionien pitoisuuksien summa - erotus tasapainottuu hiilidioksiditasapainon avulla. Monien aineiden liukoisuus ja olomuodot, sekä biologisten prosessien nopeus riippuvat veden happamuudesta. Meriveden pH on lievästi emäksisen puolella.

Esim. pohjavesissä pH on yleensä lievästi happamuuden puolella. Tämä aiheutuu orgaanisen materiaalin hajoamis- ja hengitysreaktioista, jossa vapautuva CO2 reagoi veden kanssa muodostaen hiilihappoa. Tällaisissa olosuhteissa mm. rautaioni kulkee pohjaveden mukaan mereen.

Hiilidioksidireaktioiden komponentit ovat:

                                                 CO2 (g) ilmakehän hiilidioksidi
                                                 CO2 (aq) liuennut hiilidioksidi
                                                 H2CO3 dissosiotumaton hiilihappo
                                                 HCO3- bikarbonaatti-ioni
                                                 CO3= karbonaatti-ioni
                                                 H+ vetyioni (protoni)
                                                 OH- hydroksyyli-ioni

Hiilihappotasapainoreaktiot riippuvat lämpötilasta ja suolapitoisuudesta, eikä tasapainojen asettuminen ole aina yksinkertaista johtuen monien yhtaikaa voimassa olevien reaktioiden vaikutuksesta. Esim. planktonkukinnan aikana veteen sitoutuu huomattava määrä hiilidioksidia, joka nopeasti pelkistyy orgaaniseksi hiileksi eikä tilanne ole tasapainossa.

Hiukkaset (ionit ja alkuaineet) sekoittuvat diffuusion avulla - pitoisuuksien väkevyyserot tasoittuvat. Diffuusiolla on elämän kannalta merkittävä rooli - esim. veteen liuennut happi diffundoituu kalan kiduksissa sen verenkiertoon. Hiilidioksidi diffundoituu päinvastaiseen suuntaan.

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu