Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

 Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Hengittäminen Hajoaminen Yhteyttäminen

Elämän kannalta tärkein hapettumis-pelkistymisreaktio maapallolla on klorofyllimolekyylissä tapahtuva auringon säteilyn energian sitoutuminen epäorgaanisen hiilen (CO2:n) pelkistyessä
orgaaniseksi aineeksi, reaktion samalla tuottaessa happea.

CO2 (g) + H2O <=> CH2O + O2 (g)

Energian lähde, eli auringon valo, on välttämätön ja esimerkiksi vesiekosysteemissä "perustuotanto", eli kasviplanktonin kasvu, tapahtuu ns. eufoottisessa kerroksessa, jonka syvyyden määrää auringon valon läpäisykyky.

Yhteyttämisreaktio ylläpitää tasapainoa hapen hapettavan voiman ja orgaanisen hiilen pelkistävän voiman välillä. Ilman sitä ilmakehän happi kuluisi vähitellen loppuun hiilen hapettuessa hiilidioksidiksi. Kasviplanktonin kasvuun tarvitaan myös muita alkuaineita, kuten mm. typpeä ja fosforia - kasvu jatkuukin niin kauan kuin niitä on saatavilla.

Orgaanisen aineen hapettuminen - hajoaminen - voi tapahtua hapen avulla tai esim. sulfaatti-ionin avulla. Jälkimmäinen reaktio tapahtuu Itämeren hapettomissa syvänteissä. Puhtaasti kemiallisena tämä reaktio olisi erittäin hidas ja niin kuten useat reaktiot luonnossa, tämäkin on mikrobien välittämänä huomattavasti nopeampi. Mikrobit toimivat tavallaan katalyytteinä käyttäen hyväkseen reaktioprosessissa vapautuvaa energiaa.

Hapettomissa olosuhteissa hajoaminen voi tapahtua myös
- denitrifikaatiossa (bakteerit pelkistävät nitraatissa olevaa happea)

2,5 C + 2 NO3- + H+ _> N2 + 2,5 CO2 + H2O

- aminohappojen deminaatiossa. Liuennut ammoniakki muodostaa ammonium-ionin vedessä

[aminohappo] _> [N-vapaa yhdiste] + NH3

- käymisreaktiossa (luonnossa tavallisin on metaanikäyminen)

Corg + 2 H2O + CO2 _> CO2 + CH4

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu