Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT










TYPEN OKSIDIT

 

Typenoksidien päästöjä voidaan ehkäistä vaikuttamalla käytettyyn polttotekniikkaan, polttoaineen ominaisuuteen sekä kattilan palamisolosuhteisiin kuten lämpötilaan, ilman määrään ja ilmansyöttöön kattilassa.

Hapen ja ilmassa olevan typen reagointia tapahtuu vain korkeassa lämpötilassa. Liekin lämpötilaa säätämällä, sekä palamisilman syöttöä vaiheistamalla voidaan vähentää typen oksidien muodostumista. Vaiheistaminen tarkoittaa sitä, että liekin kuumimmassa osassa vähennetään ilman määrää, ja palaminen saatetaan loppuun syöttämällä lisää palamisilmaa myöhemmässä vaiheessa.