Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT


KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU

 

Tämä sivusto on tehty peruskoululaisille kemian opetuspaketiksi, joka selvittää millaista kemiaa kivihiilivoimalaitoksessa löytyy. Tätä sivustoa voi käyttää voimalaitosvierailujen tukena. Lukiolaisille sivusto käy, kun sivuston tietoihin lisää linkeistä löytyvän täydentävän tiedon.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan peruskoulun 7.-9. luokalla kemian opetuksen tehtävänä on antaa tietoa energian tuotannosta, jotta oppilaat saisivat valmiuksia keskustella aiheesta ja tehdä jokapäiväisiä energiaan liittyviä valintoja.

Tämän opetuspaketin tavoitteena on selvittää, millaisia kemian tietoja tarvitaan kivihiilivoimalaitoksen toimintaan ja haittojen ennaltaehkäisyyn sekä esitetään kemian keinoja puhtaan ympäristön saavuttamiseksi. Vihreää kemiaa eli ympäristön huomioivaa kemiaa hyödyntämällä voimalaitoksella on mahdollisuus toimia keskellä taajamaakin sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

  Sivuston ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikön "Kemia yhteiskunnassa" -kurssilla Marja Harju ja Riitta-Maija Keränen.