Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT


MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON?

 

Kivihiili, polttopäästöt ja vesi ovat aineita, joita on tutkittava päivittäin, jotta voimalaitos toimisi oikein ja olisi ympäristölle ystävällinen.

Kivihiili voi olla samastakin paikasta louhittuna erilainen koostumukseltaan. Tämän takia kivihiilen lämpöarvoa ja hiilen rikkipitoisuutta on seurattava. Oikea lämpöarvo takaa hyvän hyötysuhteen voimalaitokselle ja oikean rikkipitoisuuden avulla voidaan säädellä rikinpoistoa.

Vesi on tärkeä aine voimalaitoksen veden kierrossa ja jäähdytysjärjestelmässä. Ennen veden joutumista voimalaitosjärjestelmään se on puhdistettava. Merivesi esikäsitellään kloorauksella ja saostuksella sekä suodatetaan hiekka- ja aktiivihiilisuodattimella.   Tämän jälkeen vesiliuoksen voi puhdistaa käänteisosmoosilla ja ioninvaihtimilla.

Voimalaitoksessa on jokapäiväisinä rutiineina otettava vesinäytteitä ja tutkittava niitä, jotta voimalaitoksen vesikierrossa oleva vesi on koostumukseltaan oikea. Vedestä tutkitaan epäpuhtauksia esimerkiksi sähkönjohtokykymittauksilla ja  pH-mittauksilla. Jos jotain poikkeavaa löytyy niin, silloin tarvitaan kemian tietoja ongelman ratkaisuun.