Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT


KEMIALLINEN ENERGIA

Kivihiilivoimalaitoksen energia on peräisin kemiallisesta energiasta, jota kivihiili sisältää. Kun hiili palaa, se yhtyy happeen ja reaktiotuotteena saadaan hiilidioksidia, lämpöä ja valoa.

 

    C  +  O2    -->  CO2   +   lämpöä  +  valoa

 hiili + happi --> hiilidioksidi + lämpöä + valoa

 

Lämpöä voimalaitos käyttää hyödykseen. Se siirtyy voimalaitoksen vesikiertoon muuntuen välivaiheiden kautta sähköenergiaksi ja kaukolämmöksi.

Jotta palaminen tapahtuisi, tarvitaan polttokattilaan palavaa ainetta, riittävä lämpötila ja happea tarpeeksi. Täydelliseen palamiseen polttokattilassa päästään, kun kivihiili pilkotaan hienojakoiseksi, lisätään ilmaa ja pidetään lämpötilaa korkealla. Jos hiili palaa epätäydellisesti, palamistuotteena syntyy myös hiilimonoksidia eli häkää. Häkä on hengitettynä vaarallista, sillä se syrjäyttää hemoglobiiniin kiinnittyneen hapen, jota tarvitaan elintoimintojen ylläpitoon.

Reaktiotuotteena syntynyt hiilidioksidi on polttopäästö, jonka joutumista ympäristöön pyritään säätelemään, jottei luonto kuormittuisi liikaa ja hiilidioksidi aiheuttaisi kasvihuoneilmiötä.

 

Suomenojan voimalan hiilikasa ja raskasöljysäiliö.