Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT


MITEN VOIMALAITOS TOIMII?

 

Kivihiili kaivetaan maan uumenista ja kuljetetaan hiilivoimalaitokselle poltettavaksi. Kun kivihiili poltetaan, saadaan kemiallinen energia muutettua lämpöenergiaksi.

Kivihiilivoimalaitoksen energia on peräisin yhteyttämisen kautta hiileen sitoutuneesta kemiallisesta energiasta. Kun hiili palaa polttokattilassa, kemiallinen energia vapautuu lämpöenergiaksi. Muodostunut lämpö höyrystää korkeassa paineessa olevaa vesikattilan vettä, joka eri tiheysmuodoillaan alkaa kiertää voimalaitoksen putkistoissa. Korkeassa paineessa oleva höyry päästetään turbiiniin, jossa se saa turbiinin siivekkeet pyörimään. Turbiinissa höyryn lämpöenergia muuttuu siis liike-energiaksi. Turbiinin pyörivä akseli taas pyörittää generaattoria, joka muuttaa liike-energian sähköenergiaksi. Loppuvaiheessa putkiston vesi jäähdytetään lauhduttimessa. Lauhdutuksessa käytettävä jäähdytysvesi lämpenee ja sitä voidaan käyttää kaukolämpönä.

Välivaiheiden kautta noin 80% kemiallisesta energiasta on saatu hyödynnettyä sähköenergiaksi.